کلیدواژه‌ها = مدیریت استراتژیک
واکاوی سیر تطور استراتژی

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 97-123

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ وحید خاشعی ورنامخواستی


یک راهنمای کاربردی برای ایجاد مشارکت نظری در حوزۀ مدیریت راهبردی

دوره 09، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 111-124

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ زهرا دانیالی


مروری بر ابزارهای استراتژی منتشر شده در مجلات مهم، طی 25 سال اخیر

دوره 07، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 55-77

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ شاهین روحانی راد


پیوند استراتژی با برنامه های عملیاتی در معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دوره 06، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 23-39

ناصر شهسواری پور؛ حسین صیادی تورانلو؛ فرحناز آهنگ