دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله ترویجی

فراترکیب مطالعات حوزه «فناوری نرم»، حرکت به سوی رویکردی نوین در حل مسائل اجتماعی و حکمرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

حیدر نجفی رستاقی؛ نیما عرب حسینی


ترجمه

برنامه‌ریزی برای جهان پساکووید19: پنج محور توسعه پسانئولیبرالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

کیارش فرتاش؛ طوبی برامکی؛ علی اصغر سعدآبادی


جستاری در قانونمندسازی سیستم‌های غیرمتمرکز مبتنی بر بلاک‌چین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

مهدی مددی


نظریه‌ای برای توانمندی‌های پویای رشد اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

کیارش فرتاش؛ مهدی تمیزی فر


مقاله ترویجی

تأثیر هوش تجاری بر مدیریت ارتباط با مشتری مورد مطالعه: گروه شرکت‌های شاتل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

میثم علیخانی؛ نادر نادری؛ فاطمه کاظمی اسکری


کاربرد الگوریتمهای یادگیری ماشین کوانتومی در علوم مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

محمدمهدی لطفی هروی؛ منیره هوشمند؛ مرضیه اسعدی


مقاله مروری

مروری بر ماموریت ها و دستاوردهای مهم آزمایشگاههای ملی ایالات متحده آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

رضا یوسفی


مقاله علمی پژوهشی

تحلیل تطور ارتباطات مفهومی میان ادبیات نظام‌های نوآوری و زنجیره ارزش جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

ابراهیم سوزنچی کاشانی؛ حسین قلیزاده؛ علی بنیادی نایینی


ترجمه

تحلیل چندرشته‌ای موج چهارم انقلاب صنعتی و تبیین فرصت‌های پیش‌روی مدیریت عملیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

اشکان گلدوز؛ خدیجه طبایی؛ حسین رجبی راوندی


مقاله علمی پژوهشی

نوع شناسی مسیر گذار به فناوری مالی پرداخت (پی‌تک) در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

مرسده پهلوانیان؛ میثم شیرخدایی؛ سید سپهر قاضی نوری نائینی


ترجمه

رویکردی تکاملی به فرارسی اقتصادی متاخران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1401

مهدی فاطمی؛ مصطفی صفدری رنجبر


مقاله علمی پژوهشی

شناسایی و ریشه‌یابی الگوهای کلان نظام ضمانت اعتبار شرکت‌های دانش‌بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

سید علی فاطمی خوراسگانی؛ سید حبیب اله طباطبائیان؛ فرهاد تقی‌زاده حصاری؛ وجه‌الله قربانی‌زاده


مقاله ترویجی

تحلیل وضعیت جمعیت، رشد اقتصادی و شاخص های علم و فناوری در سناریوهای «مسیرهای مشترک اقتصادی اجتماعی» 2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

محمدعلی احمدی؛ ناصر باقری مقدم؛ مجید عباس پور؛ امیر ناظمی اشنی


مقاله علمی پژوهشی

مدل ارزیابی اجرای موفق خط‏مشی‏ مالکیت صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

مسعود قلایچی؛ فرج ا... رهنورد آهن؛ مهدی مرتضوی


ارائه الگویی جهت توسعه اکوسیستم نوآوری در حوزه کاربرد پرتوها و ارائه دلالتهای سیاستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

علیرضا مسیبی؛ ناصر باقری مقدم؛ میثم تراب مستعدی