دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بازآفرینی فناورانه صنعت پالایش نفت ایران، ارائه راهکارهای فناورانه برای رقابت‌پذیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1399

رضا بندریان


2. شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های تأثیرگذار بر کیفیت بانکداری اینترنتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1399

قاسم زارعی؛ رضا گرجامی؛ مینا جهاندیده تپراقلو


3. دستورکار پژوهش‌های خط‌مشی در حوزه حکمرانی اینترنت اشیاء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1399

حسین زیبنده


4. بررسی تطبیقی تولیدات علمی دانشگاه صنعتی شریف در پایگاههای استنادی وب‌آو ساینس و اسکوپوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

خیرالنساء سیفی؛ سپیده فهیمی فر؛ علیرضا نوروزی


5. بررسی کاربردی الگوریتم های اجماع مورد استفاده در شبکه های بلاک چین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

محمد شهبازی؛ سعید کاظم پوریان؛ محمدرضا تقوا


6. بررسی تاثیر حکمرانی دانش بر عملکرد پروژه؛ تبیین نقش تعدیل‌گری فرآیند-های اجتماعی و میانجی‌گری تسهیم دانش و ظرفیت جذب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

نیلوفر دانائی؛ مهدی نامدارزادگان؛ رضا زارع


7. مروری سیستماتیک بر عوامل مؤثر بر دسترسی به تأمین مالی فعالیت‌های کارآفرینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

محسن محمدی خیاره؛ امینه زیوری؛ رضا مظهری


8. تلنگرهایی برای جلب مشارکت نیکوکاران در تأمین مالی مؤسسات، بنیادهای خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1399

امین کریمی


9. تحلیل انواع ساختارهای راهبری شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1399

علی شهابی؛ عادل آذر؛ رضا رادفر؛ رضا اسدی فرد


10. تبیین نقش کاتالیست‌های اختصاصی به عنوان حفاظت کننده از دانش فناورانه فرایندهای پالایشگاهی و پتروشیمیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1399

رضا بندریان


11. دو دهه عملکرد کشورهای اسلامی در حال توسعه عضو گروه D8 در برونداد های علمی و فناورانه: مطالعه تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1399

هاجر صفاهیه؛ زینب شریفی فرد


12. 2 پارک فنّاوری در شیراز: 2 پارادایم متفاوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1399

سید سپهر قاضی نوری؛ لیلا خزدوزی


13. واکاوی و شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر نقض علائم تجاری در حوزه تجارت الکترونیک در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

محمدجواد جمشیدی؛ شیرین آرمند؛ ملیحه آرمند


14. تأثیرات آینده نگاری در تقویت سیاست گذاری و حکمرانی پیش نگر با تأکید بر چشم اندازهای جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

مهکامه طاعتی؛ عین الله کشاورز ترک؛ حاکم قاسمی؛ فرهاد درویشی سه تلانی


15. تحلیل خوشه ای جایگاه ایران در جهان مبتنی بر توسعه پایدار اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

منا آهنی؛ محمدعلی افشارکاظمی


16. تحلیل کارکردی محیط کسب و کار با استفاده از مفاهیم قرآنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

سلمان آذری؛ رمضانعلی مروی؛ محمدعلی لسانی فشارکی


17. قدرت پاورپوینت: چشم‌اندازی بصری به معناسازی در استراتژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

زهرا دانیالی؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی