امن‌سازی رایانش مرزی از طریق زنجیره بلوکی

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

فناوری های دفتر کل توزیع شده اخیرا توجه بسیاری را به خود جلب کرده است و زنجیرۀ بلوکی، به منزلۀ فناوری زیربنایی رمزارزها، کانون این توجهات است. از زنجیرۀ بلوکی در حوزه های گوناگونی استفاده شده است، ازجمله رایانش ابری، رایانش مهوارهای، رایانش مرزی و اینترنت اشیا (IOT). بااین حال، این فناوری با محدودیت هایی مواجه است و قابلیت پشتیبانی از تراکنش های مکرر را ندارد. از سوی دیگر، پس از رایانش ابری و رایانش مهوارهای، رایانش مرزی نیز به منزلۀ توانمندساز کلیدی برای بسیاری از فناوری های آتی مانند 5G، اینترنت اشیا و ارتباطات وسائط نقلیه با یکدیگر از راه اتصال منابع و همچنین خدمات رایانش ابری به کاربران نهایی ایفای نقش می کند و این منابع و خدمات را تا مرز شبکه گسترش می دهد. اما این فناوری اکنون با چالش هایی در حوزۀ مدیریت نامتمرکز و امنیت روبه روست. ترکیب زنجیرۀ بلوکی و رایانش مرزی در قالب یک سیستم دسترسی و کنترل مطمئن شبکه، ذخیره سازی و محاسبات توزیع شده در مرزهای شبکه و درنتیجه، مقیاس بزرگی از رورهای شبکه، فضای ذخیره سازی داده ها و محاسبۀ اعتبار را در نزدیکی مرز شبکه و از راهی امن فراهم می آورد. با وجود مزایای سیستم های حاصل از یکپارچه سازی زنجیرۀ بلوکی و رایانش مرزی، پیش از پیاده سازی گسترده باید ارتقای مقیاس پذیری، خودسازماندهی، مدیریت منابع، یکپارچگی کارکردها و مسائل امنیتی آن ها مدنظر قرار گیرد. در این مقاله، برخی از پژوهش های صورت گرفته در حوزۀ سیستم یکپارچه متشکل از زنجیرۀ بلوکی و رایانش مرزی بررسی می شود. همچنین، برخی جنبه های حیاتی یکپارچه سازی زنجیرۀ بلوکی و رایانش مرزی شناسایی می شود. درنهایت، تأثیرات این یکپارچه سازی در کسب و کار بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Securing Edge Computing via Blockchain

نویسندگان [English]

  • Saeed Kazem Pourian 1
  • Mohammad Shahbazi 1
  • Mohammad reza Taghva 2
1 Ph.D. Candidate in IT Management, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabataba’i University
2 Associate Professor, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

Distributed ledger technologies have recently attracted much attention, and blockchain, as the underlying technology of cryptocurrencies, is the focal point of this attention. Blockchain has been used in various domains, such as cloud, fog, and edge computing and Internet of Things (IoT). However, it is faced with some limitations and cannot support frequent transactions. Besides, edge computing, after cloud and fog computing, serves as the key enabler for many future technologies like 5G, IoT, and vehicle-to-vehicle communications by connecting cloud computing resources and services to the end-users and extends them at the edge of the network. At the same time, it is currently confronted with challenges in decentralized management and security. Incorporating blockchain and edge computing in one system can provide reliable access and control of the network, storage, and computation distributed at the edges. It provides a large scale of network servers, data storage, and validity computation near the end in a secure manner. Notwithstanding the benefits of integrated blockchain and edge computing systems, their scalability enhancement, self-organization, resource management, functions integration, and security issues need to be addressed before widespread implementation. This paper reviews recent studies about enabling the integrated blockchain and edge computing system. Several critical aspects of the integration of blockchain and edge computing are identified. Finally, some of the effects of this integration on the business are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Edge Computing
  • Blockchain
  • Fog computing
  • Internet of things
  • Data security