نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری علامه طباطبائی

چکیده

در سطح جهان نظام آموزشی دانشگاه‌ها در پاسخگویی به نیازهای جامعه دچار تغییر و تحول هستند. یکی از زیرساخت‌هایی که بسیاری از دانشگاه‌های علوم انسانی در تلاش برای راه‌اندازی آن هستند، آزمایشگاه مدیریت است. توسعه آزمایشگاه می‌تواند باعث ارتقای تولیدات و محصولات و در نتیجه درآمدزایی دانشگاه شود. بررسی امکانات آموزشی و پژوهشی در بسیاری از دانشگاه‌های سراسر جهان اعم از دانشگاه‌های تراز اولی در حوزه مدیریت مانند آکسفورد و ام‌آی‌تی گرفته تا دانشگاه‌هایی که در سطوح متوسطی قرار می‌گیرند نظیر ناتینگهام و اوترخت، حاکی از این امر است که بسیاری از این دانشگاه‌ها، اقدام به راه‌اندازی محلی تحت عنوان آزمایشگاه در حوزه علوم مدیریت و اقتصاد نموده‌اند. رویکرد این تحقیق به صورت کیفی است و برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش‌های مطالعات کتابخانه‌ای استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد آزمایشگاه‌های موجود در حوزه مدیریت جهان را می‌توان در چهار آزمایشگاه آزمایشگاه نوآوری، آزمایشگاه رفتاری، آزمایشگاه مالی و آزمایشگاه جامع طبقه‌بندی کرد. همچنین نتایج نشان می‌دهد راه‌اندازی و استفاده از یک آزمایشگاه مدیریت در درجه اول نیازمند داشتن یک راهبرد مشخص و برنامه کلان، همکاری مدیران ارشد دانشگاه و دانشکده‌های زیرمجموعه و همچنین مشارکت اعضای هیات علمی و دانشجویان شاغل به تحصیل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey of laboratories in world faculty of management

نویسندگان [English]

  • mehdi goodarzi 1
  • mohammad hosein Ghorbani 2

1 Assistant professor in Allameh Tabataba'i university

2 PHD Student

چکیده [English]

Around the world, the educational system of universities is changing to meet the needs of society. Research infrastructures have played an important role in all fields of science for the advancement of scientific knowledge, especially in the humanities and social sciences, and their research infrastructures have evolved over the last decade. One of the infrastructures that many humanities universities are trying to set up is a management lab. It is currently relying on the Management Laboratory as a valuable component in the research and education of universities. The development of the lab can promote products and products and thus make the university profitable. Examination of teaching and research facilities at many universities around the world, from top management universities such as Oxford and MIT to mid-level universities such as Nottingham and Utrecht, suggest that many of these universities have They have set up a local lab called the Laboratory of Management and Economics. The approach of this research is qualitative and library study methods have been used to collect the required information. The results show that laboratories in the field of world management can be classified into four laboratories of innovation, behavioral, financial and comprehensive. The results also show that setting up and using a management lab primarily requires a clear strategy and macro plan, collaboration between senior university and subordinate colleges, as well as the involvement of faculty and students. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • laboratory
  • Faculty of Management
  • University