نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
رایانش ابری: راهکاری جهت بهبود آموزش الکترونیکی در آموزش عالی

دوره 07، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 41-53

سعید کاظم پوریان؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ سمانه عبدلی؛ مهسا مرادی


سواد دیجیتال: راهکاری برای پوشش شکاف دیجیتال و پرورش شهروند دیجیتال

دوره 06، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 53-64

سعید کاظم پوریان؛ سمانه عبدلی