رایانش ابری: راهکاری جهت بهبود آموزش الکترونیکی در آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- امنیت اطلاعات، دانشگاه شاهد

2 دانشیار علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری علوم تربیتی ـ تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

ظهور هر موج جدید از فناوری در آموزش، سبب پیش بینی های خوش بینانه دربارۀ پیشرفت های چشمگیر در یادگیری می شود. یکی از این فناوری ها سیستم آموزش الکترونیکی است که اغلب، برای فراهم کردن محیط آموزشی غنی، به منابع سخت افزاری و نرم افزاری گسترده ای نیاز دارد و فراهم کردن این منابع، مستلزم صرف هزینه های فراوان است. محاسبات ابری برای فراهم کردن این منابع با صرف کمترین هزینه و ارائۀ سرویس هایی غنی در زمینۀ آموزش الکترونیکی است. هدف از این تحقیق بررسی فناوری رایانش ابری و قابلیت های آن، به منظور ارتقای سطح کیفیت آموزش، و یادگیری راه حلی مناسب است. به همین منظور، در این تحقیق نخست ضمن معرفی رایانش ابری و خدمات گوناگون آن، به بررسی مزایا و محدودیت های آن در آموزش الکترونیکی پرداخته شده و سپس راهکارهای آن برای ارتقای کیفیت آموزش عالی بررسی شده است و درنهایت، بعد از بررسی خدمات ابری سیار در آموزش، بهترین مدل به کارگیری این خدمات در آموزش الکترونیکی و عوامل موفقیت در این امر معرفی شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cloud Computing: a Solution to Improve E-Learning in Higher Education

نویسندگان [English]

  • Saeed Kazem Pourian 1
  • Esmaeil Zaraii Zavaraki 2
  • Samaneh Abdoli 3
  • Mahsa Moradi 3
1 Shahed University
2 Allameh Tabatabayi University
3 Allameh Tabatabayi University
چکیده [English]

The emergence of any new technology in education gives rise to optimistic predictions of significant advances in learning. One of these technologies is an electronic learning system that often needs extensive hardware and software resources to provide a rich learning environment, that requires a great deal of cost to provide these resources. Cloud computing is the perfect solution for providing these resources at the lowest cost and providing rich services in e-learning. The purpose of this research is to study the technology of cloud computing and its advantages and limitations in order to improve the quality of education and learning. For this purpose, by studying the sources of recent years by library method, first while introducing cloud computing and its various services, its advantages and limitations in e-learning have been taken into account and then its solutions for improving the quality of higher education were studied. In the following, after discussion about mobile cloud services in education, the best model of using these services in e-learning and its success factors have been introduced. Based on the analysis, it was found that the best model for providing such services is hybrid cloud computing model and success factors in this case include the integration of education technology, teacher modeling, creating learning community, selecting Web 2.0 devices and softwares, technological and education support, and building sustainable engagement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cloud Computing
  • Higher Education
  • Electronic Learning
  • Learning