نویسنده = روح الله حمیدی مطلق
تعداد مقالات: 3
1. حرکت های «جمعی» و تغییرات نهاد و فناوری: بررسی چند نظام نوآوری منتخب

دوره 06، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 69-86

روح الله حمیدی مطلق؛ علی بابایی؛ علی ملکی


2. برنامه ریزی استراتژیک، تاریخچه، مفروضات و میزان تاثیر آن بر عملکرد سازمانی

دوره 06، شماره 1، بهار 1395، صفحه 31-44

علی بابایی؛ روح الله حمیدی مطلق


3. ظهور اقتصاد تکاملی و تحول در رویکردهای سیاست گذاری فناوری و صنعتی

دوره 01، شماره 1، بهار 1390، صفحه 33-42

روح الله حمیدی مطلق؛ جواد ناصر بخت