نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
خط مشی ها، الگو ها و اصول مدیریت مدارس موفق(مروری بر یافته های پروژه بین المللی ISSPP)

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 124-136

سارا عابدی کوشکی؛ حسن رضا زین آبادی؛ علی اکبر امین بیدختی


سیاست گذاری مبتنی بر تعادل نقطه ای در سازمان های آموزشی

دوره 07، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 75-82

سید عباس ابراهیمی؛ سارا عابدی کوشکی