نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

فناوری‌های دفترکل توزیع‌شده، اخیرا توجه بسیاری را به خود جلب کرده‌اند و زنجیره بلوکی به عنوان فناوری زیربنایی رمزارزها، کانون این توجهات است. زنجیره بلوکی در حوزه‌های مختلفی مانند رایانش ابری، رایانش مهواره‌ای، مرزی و اینترنت اشیاء مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال، این فناوری با محدودیت‌هایی مواجه بوده و فاقد قابلیت پشتیبانی از تراکنش‌های مکرر است. از سوی دیگر و پس از رایانش ابری و مهواره‌ای، رایانش مرزی نیز به عنوان یک توانمندساز کلیدی برای فناوری‌های آتی مانند 5G، IoT و ارتباطات وسائط نقلیه با یکدیگر از طریق اتصال منابع و خدمات رایانش ابری به کاربران نهایی ایفای نقش می‌کند و این منابع و خدمات را تا مرز شبکه گسترش می‌دهد، اما این فناوری اکنون با چالش‌هایی در زمینه مدیریت نامتمرکز و امنیت روبرو است. ترکیب زنجیره بلوکی و رایانش مرزی در قالب یک سیستم می‌تواند دسترسی و کنترل مطمئن شبکه، ذخیره‌سازی و محاسبات توزیع‌شده در مرزهای شبکه و در نتیجه، مقیاس بزرگی از سرورهای شبکه، فضای ذخیره‌سازی داده‌ها و محاسبه اعتبار را در نزدیکی مرز شبکه و به طریقی امن فراهم آورد. علیرغم مزایای سیستم‌های حاصل از یکپارچه‌سازی زنجیره بلوکی و رایانش مرزی، قبل از پیاده‌سازی گسترده باید ارتقاء مقیاس‌پذیری، خودسازماندهی، مدیریت منابع، یکپارچگی کارکردها و مسائل امنیتی آن‌ها مد نظر قرار گیرند. این مطالعه، پژوهش‌های انجام‌گرفته در حوزه سیستم یکپارچه متشکل از زنجیره بلوکی و رایانش مرزی را مورد بررسی قرار می‌دهد. برخی جنبه‌های حیاتی یکپارچه‌سازی زنجیره بلوکی و رایانش مرزی شناسایی می‌شوند. سرانجام، برخی تاثیرات این یکپارچه‌سازی بر کسب‌وکار، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Securing Edge Computing via Blockchain

نویسندگان [English]

  • Saeed Kazem Pourian
  • Mohammad Shahbazi
  • Mohammad reza Taghva

Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Distributed ledger technologies have attracted significant attention recently and blockchain, as the underlying technology of cryptocurrencies, is the focal point of this attention. Blockchain has been used in various domains, such as cloud, fog, and edge computing and Internet of Things (IoT). However, it faces some limitations and lacks the capability to support frequent transactions. On the other side, after cloud and fog computing, edge computing serves as a key enabler for many future technologies like 5G, IoT, and vehicle-to-vehicle communications by connecting cloud computing resources and services to the end users and extends them at the edge of the network, but it currently confronts with challenges in decentralized management and security. Incorporating of blockchain and edge computing in one system can provide reliable access and control of the network, storage and computation distributed at the edges, thus providing a large scale of network servers, data storage and validity computation near the end in a secure manner. Notwithstanding the benefits of integrated blockchain and edge computing systems, their scalability enhancement, self-organization, resource management, functions integration and security issues need to be addressed before widespread implementation. This paper reviews some of the studies about enabling the integrated blockchain and edge computing system. Several critical aspects of the integration of blockchain and edge computing are identified. Finally, some of the effects of this integration on the business are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Edge Computing
  • Blockchain
  • Fog computing
  • Internet of things
  • Data security