نوع مقاله: مطالعه موردی

نویسندگان

1 استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

2 دانش آموختی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

3 استادیار دانشکده کشاورزی داشنگاه شیراز

چکیده

الگوهای پذیرش فناوری‌های نوین کشاورزی، لزوم توجه به محیط‌زیست را یادآور می‌شود زیرا، ناپایداری طبیعت در نگاه انسان‌ها به طبیعت ریشه دارد. دیدگاه‌های نوین پایداری، علاوه بر عوامل فنی، متوجه انسان است که خواه نا خواه وجهی فلسفی دارد. بنابراین، الگوی‌ پذیرش این فناوری‌ها می‌تواند الگویی متعالی باشد که سه نظام انسان، طبیعت و الهی را هم‌راستا نماید. مطالعه تطبیقی الگوهای پذیرش فناوری‌های نوین با روش پیمایش در شهرستان آباده از مناطق سردسیر و نیمه‌خشک شمال استان فارس انجام گرفت. نتایج نشان داد مناسب‌ترین الگوی پذیرش فناوری‌های نوین آبیاری، الگوهای چندبُعدی است که با دقت بالاتر گروه‌های پذیرنده و نپذیرنده این فناوری‌ها را متمایز و عوامل مؤثر بر پذیرش آنها توسط کشاورزان را با قدرت پیش‌بینی بالاتر مشخص می‌نماید. زمانی الگوهای چندبُعدی می‌تواند سعادت جامعه و پایداری آن، اصلاح امور ذینفعان و قَوام مَعاد و مَعاش جامعه را باعث شود که با پذیرش فناوری‌های نوین، قِداست طبیعت خدشه‌دار نگردد؛ خالق طبیعت فراموش و به غفلت جامعه و ذینفعان از خدا منجر نشود و معاش فقرا تنگ‌ترو رفاه مترفین تشدید نگردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Transcendental Methodology for New Agricultural Technology Adoption Model

نویسندگان [English]

  • Mansoor Shahvali 1
  • Ava Atefatdust 2
  • Mahsa Fatemi 3

2 Department of Agricultural Extension and Education, Agricultural College

3 Department of Agricultural Extension and Education, Agricultural College, Shiraz University

چکیده [English]

New agricultural technologies models could be adopted, if local situations are under consideration; because the perspectives of sustainability are focused on humans with philosophical as well as technical aspects simultaneously. The adoption models for new technologies could be transcendental models including three human, environmental and theology systems. For this reason, a comparative analysis of modern technologies adoption models, were the main purpose of this study. Abadeh County in the cold and semi-dry region of Northern Fars province was the research area. A random sample of 360 farmers (189 adopters and 171 non-adopters) was selected randomly for data collection. Based on the results, multiplicity models have been presented as the most appropriate adoption model which could differentiate the adopter and non-adopter groups with higher prediction degree. Those multiplicity models would lead to human welfare and sustainable community if the adoption of agricultural technologies don`t destroy the nature nor leading to the neglect of the owner of universe as well as class gap increase of which make the poor people poorer and the rich ones become wealthier.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Transcendental Methodology"
  • "Agriculture modern technologies"
  • "adoption"
  • "Fars"