نوع مقاله: ترجمه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه تهران

چکیده

اکثر مشارکتهای نظری در مدیریت استراتژیک به جای معرفی پارادایم‌های جدید "نظریه بزرگ "، نظریه های پذیرفته شده را به شیوه های جدید و جالب؛ گسترش داده، شفاف می‌سازند و یا به کار میگیرند. در اینجا ما دستورالعملی جهت چگونگی ایجاد این نوع مشارکتهای نظری ارائه میدهیم. نظریه معمولا با یک سوال تحقیق مبتنی بر پدیده مورد علاقه، تغییرات یا محدودیتهای نظریه موجود یا خلاقیت فکری آغاز میشود. علاوه بر سوال تحقیق، جوانب تخصصیتر دیگری از نظریه وجود دارد که میتوان مشارکتها را در مورد آنها اعمال کرد: روش نظریه پردازی، سطح تحلیل، درک پدیده اصلی، سازوکارهای علی، ساختارها و متغیرها و شرایط مرزی از جمله این جنبه ها میباشند. این جوانب نظریه، مجموعه ای از نتایج را در قالب توضیحات، پیشبینیها یا دستورالعملها ایجاد میکنند. مقالات در این موضوع ویژه از مجله مدیریت استراتژیک ، با استفاده از چارچوب ارائه شده ما بعنوان نمونه های این رویکرد به تدوین مشارکتهای نظری تفسیر شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A practical guide for making theory contributions in strategic management

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Tayebi Abolhasani 1
  • Zahra Daniali 2

1 PhD. Student of Business Management, Allameh Tabataba'i University of Tehran

2 MSc. of EMBA, University of Tehran

چکیده [English]

Rather than introducing radical new “grand theory” paradigms, most theory contributions in strategic management extend, clarify, or apply received theories in new and interesting ways. Here we offer a guide on how to make these kinds of contributions to theory. Theory usually begins with a research question, which can come from the phenomenon of interest, variations/limitations of existing theory, or intellectual creativity. Along with the question, there are a number of more craftsmanship-level aspects of a theory where contributions can be made: the mode of theorizing, the level of analysis, an understanding of the underlying phenomenon, causal mechanisms, constructs and variables, and boundary conditions. These aspects of the theory lead to a set of outcomes in the form of explanations, predictions, or prescriptions. The articles in this special issue are interpreted through our framework as illustrations of this approach to making theory contributions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • theory
  • theory contributions
  • strategic management
  • practical guide