نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 مسئول واحد کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر کرج

2 مدیر مالی و مدرس دانشگاه

چکیده

امروزه سازمان های فناور و نوآور می توانند با بهبود روابط مدیریتی، اثر بخشی و کارایی خود را بهبود بخشیده و با استفاده از استراتژی نوآوری باز و ایجاد ظرفیت جذب، فرصت های جدید را اکتشاف و از آن استفاده کنند. جامعه آماری این تحقیق شرکت های فناور و نوآور ایرانی شرکت کننده در نمایشگاه اینوتکس خرداد ماه 1396 تهران بوده اند. نتایج حاصل نشان داد که بین روابط مدیریتی بر نوآوری باز ، روابط مدیریتی بر ظرفیت جذب و ظرفیت جذب بر نوآوری باز تاثیر معناداری وجود دارد، به این معنا که وجود روابط مدیریتی، نوآوری باز و ظرفیت جذب را و ظرفیت جذب، نوآوری باز را در شرکت های فناور و نوآور تقویت می کند. در این وضعیت شرکت ها به طور مؤثر، دانش و ایده های ابتکاری را کشف و بهره برداری و دسترسی به طیف وسیعی از ایده ها و منابع جدید را فراهم می کنند که آنها را در ارزیابی، ادغام، بهره برداری و بازسازی این ایده ها قادر ساخته و نقش حیاتی ظرفیت جذب در ترویج فعالیت های نوآورانه باز را برای تجاری سازی دانش و منابع شرکت مشخص می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigate the effect of managerial relationships on open innovation, considering the absorption capacity of innovative and innovative firms

نویسندگان [English]

  • Leila Saraei 1
  • Bahram Ghaffari 2

1 Entrepreneurship Unit of Applied Scientific University of Karaj

2 Financial manager and University lecturer.

چکیده [English]

Nowadays, technology and innovation organizations can improve their managerial relationships; improve their efficiency and efficiency by exploring and exploiting new opportunities using open innovation strategy and capacity building. The statistical population of this research is the Iranian technology and innovation companies that participated in the Inotex exhibition in June 2012 in Tehran. The results showed that there is a significant relationship between managerial relationships on open innovation, managerial relationships on absorption capacity and absorption capacity on open innovation, in other words, the existence of managerial relationships, open innovation and absorption capacity, and absorption capacity, open innovation in Enhancing technology and innovation companies. In this situation, companies effectively discover innovative knowledge and ideas and provide access to a range of new ideas and resources that enable them to evaluate, integrate, exploit and rebuild these ideas. And identifies the critical role of absorption capacity in promoting open innovation activities for the commercialization of knowledge and resources of the company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • managerial relationships
  • open innovation
  • absorption capacity