نوع مقاله: ترجمه

نویسنده

کارشناس ارشد سیاست گذاری عمومی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

سیاست گذاران، طی سه دهۀ گذشته، بیش از پیش به نقش نوآوری در عملکرد اقتصادی و حل مسائل پیش آمده (مانند مسائل آب و هوایی) علاقه مند شده اند. این دیدگاه که سیاست گذاری در حمایت از نوآوری مؤثر است، در سال های اخیر فراگیر شده و اصطلاح سیاست نوآوری به طور معمول به کار رفته است. این مقاله، با تمرکزی خاص بر تعریف سیاست نوآوری (چیستی آن)، بنیادهای نظری آن (چرا سیاست نوآوری نیاز است) و همچنین چگونگی طراحی، پیاده سازی و حکمرانیِ سیاست نوآوری، سهم این حوزۀ به سرعت در حال ارتقا از سیاست عمومی را مد نظر قرار می دهد. سیاست نوآوری یکی از حوزه های سیاست عمومی است که به سرعت در حال رشد و ارتقا است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Innovation Policy: What, Why, and How

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Sadeghikia

چکیده [English]

During the last two to three decades policy-makers have increasingly became concerned about the role of innovation for economic performance and, more recently, for the solution of challenges that arise (such as the climate challenge). The view that policy may have a role in supporting innovation has become widespread, and the term innovation policy has become commonly used. This paper takes stock of this rapidly growing area of public policy, with particular focus on the definition of innovation policy (what it is); theoretical rationales (why innovation policy is needed); and how innovation policy is designed, implemented, and governed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • innovation
  • Innovation System
  • Innovation Policy