مهاجرت مغزها فرصت ها و تهدید ها

نویسندگان

1 کارشناس ارشد توسعه و برنامه ریزی اقتصادی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

جریان بین المللی مهاجرت افراد متخصص از کشورهای در حال توسعه (مبدا) به کشورهای توسعه یافته (مقصد) در 2 دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است. در دهه 1970، بیشتر اقتصاددانان ادبیات سنتی با این عقیده موافق بودند که مهاجرت مغزها باعث کاهش انباشت سرمایه انسانی در کشورهای در حال توسعه شده و در نهایت به زیان اقتصاد این کشورها منجر می شود. این در حالی است که مطالعات صورت گرفته در 2 دهه گذشته به نتایج سودمند مهاجرت مغزها بر اقتصاد کشورهای مبدا اشاره دارد. با وجود این مطالعات متفاوت صورت گرفته، اثر کل مهاجرت سرمایه انسانی بر اقتصاد کشورهای مبدا مشخص نیست. این مقاله با هدف شفاف سازی اثر مهاجرت مغزها بر اقتصاد کشورهای درحال توسعه، به بیان فرصت ها و تهدیدهایی که مهاجرت مغزها می تواند برای کشورهای درحال توسعه ایجاد کند، می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Skilled Emigration; Opportunities and Threats

نویسندگان [English]

  • Hajar Rostami 1
  • Mostafa Emadzadeh 2
چکیده [English]

The process of skilled international migration from developing countries to developed ones has considerably grown during two recent decades. In 1970s, most economists agreed that brain drain has resulted in reduction of human capital stock and thus hurt to economy of developing countries; while in the studies of the decades, useful effects of brain drain on the economy of source countries has been controversial. Despite these different studies, total effect of human capital migration on economy of source countries is unknown. In this  paper, it is tried to clear effect of brain drain on economic growth of source countries.