کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 6
1. تحلیل خوشه ای جایگاه ایران در جهان مبتنی بر توسعه پایدار اقتصادی

دوره 11، شماره 1، بهار 1400، صفحه 83-100

منا آهنی؛ محمدعلی افشارکاظمی


3. تبارشناسی مجلات مدیریت راهبردی در ایران و جهان

دوره 08، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 33-49

وحید خاشعی ورنامخواستی؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ شیرین اسدی خانقاه


4. شناسایی مولفه های موثر بر سیاستگذاری ورزش همگانی ایران

دوره 07، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 75-84

محمد جوادی پور؛ سمیه رهبری