کلیدواژه‌ها = نظام های اطلاعاتی
بررسی تأثیر فناوری اطلاعات در چابکی سازمان‌های تولیدی و خدماتی

دوره 06، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 13-22

محمد خدابخشی؛ روح الله تولایی؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی