کلیدواژه‌ها = برنامه ریزی
تعداد مقالات: 1
تحلیل و بررسی موانع آمایش سرزمین در ایران

دوره 06، شماره 3، آبان 1395، صفحه 5-13

یونس اکبری؛ حسین ایمانی جاجرمی؛ ولی الله رستمعلی زاده