کلیدواژه‌ها = پی تک&quot
تعداد مقالات: 1
نوع شناسی مسیر گذار به فناوری مالی پرداخت (پی‌تک) در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

مرسده پهلوانیان؛ میثم شیرخدایی؛ سید سپهر قاضی نوری نائینی