کلیدواژه‌ها = توسعه اقتصادی
تعداد مقالات: 2
برنامه‌ریزی برای جهان پساکووید19: پنج محور توسعه پسانئولیبرالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

کیارش فرتاش؛ طوبی برامکی؛ علی اصغر سعدآبادی


تحلیل خوشه ای جایگاه ایران در جهان مبتنی بر توسعه پایدار اقتصادی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 83-100

منا آهنی؛ محمدعلی افشارکاظمی