برنامه‌ریزی برای جهان پساکووید19: پنج محور توسعه پسانئولیبرالی

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 کارشناس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

همه‌گیری کووید-19 (کرونا) مهم‌ترین مسئله امروز جهان است که به طور مستقیم سلامت انسان و حتی حیوانات را هدف قرار داده است. این بیماری علاوه بر تأثیرات غیرقابل جبران بر سلامت انسان‌ها، تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فراوانی برای جهان به دنبال داشته است و همین امر سبب کاهش کیفیت زندگی انسان‌ها شده است. مقاله حاضر در این راستا پنج راه حل محوری برای دوره پساکرونا پیشنهاد می‌کند. نویسندگان ابتدا با توصیه به پرهیز از الگوی توسعه متمرکز بر رشد اقتصادیِ تجمعی، بازتوزیع اقتصادی را لازم می‌دانند. سپس برای مقابله با مخاطرات حال حاضر در سطح ملی، اهمیت تحول در کشاورزی ترمیمی، حفاظت از محیط زیست، کاهش مصرف و سفرهای غیر ضروری، و در سطح بین‌المللی، لغو و بخشش بدهی‌ها به عنوان محورهای کلیدی برنامه ریزی برای جهان پساکرونا مورد بحث قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Planning for a world beyond COVID-19: Five pillars for post-neoliberal development

نویسندگان [English]

 • Kiarash Fartash 1
 • Tooba Baramaki 2
 • Ali Asghar Sadabadi 3
1 Policy Officer, Iran Vice-Presidency for Science and Technology
2 Master Student, Management of Technology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Institute for Science and Technology Studies, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Covid_19 pandemic is the most important issue that the world is facing with which directly effects human and even animal health. In addition to its irreparable effects on human health, this disease has had many economic social and environmental effects on the world and has alleviate the quality of human life. This essay proposes five main solutions for the world after Covid_19. Authors first recommend economic redistribution by advising to avoid a development model concentrated on cumulative economic growth then the importance of regenerative agriculture, protection of environment, reduction of consumption as well as unnecessary travel and forgiveness of debts at the international level as the key solutions for the world post covid-19 to deal with current risks. After reviewing each solution, we suggestions for further research are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Covid-19
 • Corona
 • Post Covid-19 planning
 • Economic development
 • Developing countries

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400
 • تاریخ دریافت: 14 خرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 21 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 27 شهریور 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 27 شهریور 1400