کلیدواژه‌ها = اکتساب نوآوری
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در انتخاب راهبرد اکتساب نوآوری

دوره 08، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 51-61

محمد مهدی سعیدیان؛ مهدی کیامهر؛ میثم شهبازی