کلیدواژه‌ها = مدل سه‌شاخگی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل مؤثر در عملکرد زمانی توسعه محصول در قالب تحلیل سه شاخگی

دوره 07، شماره 1، بهار 1396، صفحه 79-97

علی خدایاری؛ جعفر قیدرخلجانی