نویسنده = �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
پیوند استراتژی با برنامه های عملیاتی در معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دوره 06، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 23-39

ناصر شهسواری پور؛ حسین صیادی تورانلو؛ فرحناز آهنگ