نویسنده = ���������� ������ ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
ره‌نگاشتی نوین برای تحقق تحول دیجیتال

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 5-17

سجاد صالحی پور باورصاد؛ سعید کاظم پوریان