نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
الزامات بازار کار مخترعان با رویکرد اقتصاد مقاومتی

دوره 06، شماره 3، آبان 1395، صفحه 75-86

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ مریم اخوان خرازیان