نویسنده = مریم اخوان خرازیان
تعداد مقالات: 1
1. الزامات بازار کار مخترعان با رویکرد اقتصاد مقاومتی

دوره 06، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 75-86

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ مریم اخوان خرازیان