نویسنده = قاسم آزادی احمدآبادی
تعداد مقالات: 2
1. فناوری‌های هم‌گرا: تعامل علم و فناوری

دوره 06، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 41-52

قاسم آزادی احمدآبادی