نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
تحلیل وضعیت جمعیت، رشد اقتصادی و شاخص های علم و فناوری در سناریوهای «مسیرهای مشترک اقتصادی اجتماعی» 2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

محمدعلی احمدی؛ ناصر باقری مقدم؛ مجید عباس پور؛ امیر ناظمی اشنی