نویسنده = ������������ �������������� ��������������
تعداد مقالات: 2
تحلیل تطور ارتباطات مفهومی میان ادبیات نظام‌های نوآوری و زنجیره ارزش جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

ابراهیم سوزنچی کاشانی؛ حسین قلیزاده؛ علی بنیادی نایینی


تأملی بر شکل گیری، توسعه و کاربرد مفهوم سیستم ملی نوآوری

دوره 08، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 5-16

ابراهیم سوزنچی کاشانی