نویسنده = ���������� ������ ����������
تعداد مقالات: 3
توانمندسازی تامین کنندگان در تدارکات عمومی نوآوری

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 79-97

علی بنیادی نایینی؛ علی ملکی؛ نجم الدین یزدی


روش شناسی رتبه بندی های بین المللی دانشگاه ها

دوره 04، شماره 3، بهمن 1393، صفحه 77-108

نجم الدین یزدی