نویسنده = ���������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
نقش کانون هاى تفکر در تقویت سرمایه اجتماعى با تمهید گسترش مشارکت اقشار مختلف جامعه در فراگرد تصمیم سازى

دوره 03، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 55-62

مرتضی فیروزآبادی؛ علی اصغر پورعزت؛ محسن اکبرپور شیرازی