نویسنده = ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
بازخوانى آینده پژوهى در بستر نظریة آشوب

دوره 03، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 33-54

علی لاهوتیان؛ امیرحسین رهبر