نویسنده = �������������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
شناسایی ظرفیت و بسترهای توسعه فناوری بلاکچین در مدیریت پروژه و ساخت

دوره 12، شماره 2، تیر 1401

سامره جدیدالاسلامی؛ مجتبی عزیزی