شناسایی ظرفیت و بسترهای توسعه فناوری بلاکچین در مدیریت پروژه و ساخت

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ایمیل: J_samereh@modares.ac.ir

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این مرحله از تاریخ که جهان به دلیل جهانی شدن هر روز کوچک‌تر می‌شود، مهم است که در هر زمینه‌ای بتوان به درجه‌ای قابل-قبول از اعتماد و اطمینان دست یافت؛ و بلاک‌چین ممکن است همان رابطی باشد که دنیا را در این مسیر قرار می‌دهد. از آن‌جا که هیچ مرجع مرکزی حاکم بر سازوکار بلاک‌چین وجود ندارد؛ ماهیت غیرمتمرکز بلاک‌چین، می‌تواند آن را به بستری مناسب برای مدیریت پروژه تبدیل‌کند. اجرای بلاک‌چین هرگونه بوروکراتیک مدیریت پروژه را منتفی می‌داند و اجازه می‌دهد تا یک منبع واحد واقعی تغییرناپذیر، قابل‌کنترل و رمزنگاری شده به طور مشترک در طول چرخه عمر پروژه قابل‌دسترسی و توسعه باشد. همین رویکرد، کلید دستیابی به یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه و یکی از دلایل مهم مبنی بر قابلیت کاربرد بلاک‌چین، به‌عنوان بستری ایده‌آل برای مدیریت پروژه و ساخت می‌باشد. این‌‌که فناوری بلاک‌چین جهت کاربرد در مدیریت پروژه دارای چه ظرفیت‌هایی است، هنوز مورد مطالعه جدی قرار نگرفته و تغییر دادن مدیریت پروژه‌های ساخت بواسطه بلاک‌چین اکنون تنها در حد فرضیه می‌باشد. در این پژوهش هدف آن است که با استفاده از مرور دامنه‌ای و سیستماتیک ادبیات، و ارائه یک تحلیل الگویی، به شناسایی ظرفیت و بسترهای توسعه فناوری بلاک‌چین در مدیریت پروژه و ساخت پرداخته و پیشنهادات مرتبط با زمینه‌های توسعه و بهبود این فناوری در این حوزه ارائه گردد. نتایج مرور نشان داد که در تمام حوزه‌های مدیریت پروژه و ساخت، کاربردهایی مرتبط با فناوری بلاک-چین وجود دارد که این موضوع موید درک تدریجی اهمیت و تاثیر مثبت این فناوری بر ارتقاء عملکرد مدیریت پروژه و ساخت می-باشد. بر اساس نتایج حاصل سهم عمده مطالعات بلاک‌چین در حوزه "مدیریت پروژه و طرح" متمرکز بود، و دو حوزه منابع انسانی و حوزه‌های رفتاری و پژوهش در مدیریت پروژه و مکاتب فکری با سهم کمتر از 2% مطالعات موجود، مغفول واقع شده بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the capacity and contexts of blockchain technology development in project management and construction

نویسندگان [English]

  • Samereh Jadidoleslami 1
  • Mojtaba Azizi 2
1 Ph.D. Student. Department of Project Management and Construction, Art Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran – Iran j_samereh@modares.ac.ir
2 Assistant Prof, Department of Project Management and Construction, Art Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran – Iran azizi.pm@ modares.ac.ir
چکیده [English]

At this stage in history when the world is getting smaller every day due to globalization, it is important to achieve an acceptable degree of trust and confidence in every field; And blockchain may be the link that puts the world on this path. Since there is no central authority governing the blockchain mechanism; The decentralized nature of the blockchain can make it a viable platform for project management. Blockchain implementation eliminates any bureaucratic project management and allows a single, unalterable, controllable, and encrypted single source to be jointly accessible and extensible throughout the project life cycle. This approach is the key to achieving an integrated information system and one of the important reasons why blockchain can be used as an ideal platform for project management and construction. What capabilities blockchain technology has for use in project management has not yet been seriously studied, and changing the management of construction projects through blockchain is now only a hypothesis. In this research, its aim to identify the capacity and contexts of blockchain technology development in project management and construction by using a Scoping review and systematic literature review, and providing a Pattern coding, and make suggestions related to the areas of development and improvement. This technology should be presented in this field.The results showed that in all areas of project management and construction, there are applications related to blockchain technology, which confirms the gradual understanding of the importance and positive effect of this technology on improving the performance of project management and construction. According to the results of the main contributions of blockchain studies were focused on "project and programm management", and two fields of human resources and behavioral and research areas in project management and schools of thought with a share of less than 2% of existing studies were neglected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blockchain
  • project management
  • Smart contract
  • Distributed Ledger Technology (DLT)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400
  • تاریخ دریافت: 25 فروردین 1400
  • تاریخ بازنگری: 03 مرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 11 مرداد 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 19 مرداد 1400