نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
مدل جامع نوآوری های دیجیتال در بحران کووید-19 با رویکرد فراترکیب

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 5-26

پیمان جعفری سبدانی؛ لیلا مشگین قلم؛ علی احسانی