نویسنده = ������������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
سازمان بدون رئیس؛ شیوه‌ای نوین در طراحی سازمان‌ها در شرایط پیچیده

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 115-128

وحید نورنژادونوش؛ مهدی ابراهیمی