سازمان بدون رئیس؛ شیوه‌ای نوین در طراحی سازمان‌ها در شرایط پیچیده

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

در عصر حاضر، پیچیدگی و تغییرات محیطی به‌اندازه‌ای گسترده و پویا است که بسیاری از سازمان‌ها با استفاده از ساختارهای سلسله‌مراتبی سنتی قادر به انطباق و سازگاری با تغییرات نیستند. چنین شرایطی شرکت‌ها را مجبور می‌سازد به سمت ساختارهای تخت و انعطاف‌پذیر سوق پیدا کنند. هدف این مقاله شناسایی و معرفی شیوه‌ای نوین از سازماندهی در عصر پیچیده امروزی می‌باشد. جهت دستیابی به این هدف با بررسی ادبیات موضوع با استفاده از مطالعات کتابخانه و بررسی اسناد و مدارک و مقالات موجود در مجلات معتبر این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم. درنهایت با معرفی ساختار لَتیس به‌عنوان شیوه‌ای نوین در سازماندهی می‌توان با استفاده از تیم‌های کاری کوچک و توزیع قدرت در سازمان، موانع ناشی از بوروکراسی‌های سلسله‌مراتبی سنتی را کاهش داد و پاسخگویی، انعطاف‌پذیری، خلاقیت، نوآوری، کارایی و اثربخشی را در سازمان فراهم آورد. استفاده از چنین شیوه‌ی سازماندهی می‌تواند مزایایی ازجمله ارتباطات نامحدود و چندجانبه بین افراد، مسیرهای پیشرفت شغلی چندجهته، ظهور ایده‌های خلاقانه، تعادل میان زندگی و کار، افزایش روحیه و نشاط، انگیزه کاری و تعهد به اهداف را در سازمان به ارمغان آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The organization without the Boss; a new way to the design of organizations in complex situations

نویسندگان [English]

  • Vahid Noornejadvanoush 1
  • Mehdi Ebrahimi 2
1 Faculty Of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Department of Business Management, Faculty Of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the present age, the complexity and changes of the environment are so widespread and dynamic that many organizations are not able to adapt to changes using traditional hierarchical structures. Such conditions force companies to move towards flat and flexible structures. The purpose of this article is to identify and introduce new ways of organizing in today's complex age. To achieve this goal, we examined the literature by reviewing the literature using the library and examining the documents and articles in journals. Finally, by introducing the lattice structure as a new way of organizing, using small work teams and power distribution in the organization can reduce the barriers caused by traditional hierarchical bureaucracies and provide responsiveness, flexibility, creativity, innovation, efficiency and effectiveness in the organization. Using such a way of organizing can bring benefits such as Unlimited and multidirectional communication between people, Multidirectional career advancement path, the emergence of creative ideas, balance between life and work, increased morale and happiness, work motivation and commitment to goals in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Design
  • Modernism
  • Postmodernism
  • Bureaucracy
  • Lattice Structure

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399
  • تاریخ دریافت: 14 بهمن 1399
  • تاریخ بازنگری: 09 اسفند 1399
  • تاریخ پذیرش: 19 اسفند 1399