نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
شفافیت، مشارکت و حاکمیت باز، راهکارهای نوین چابک‌سازی حاکمیت

دوره 09، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 5-14

حسین بوذرجمهری؛ سهیلا رجایی؛ مهدی ثنایی؛ یاسمن هرندی