شفافیت، مشارکت و حاکمیت باز، راهکارهای نوین چابک‌سازی حاکمیت

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاست گذاری سلامت، اندیشکدۀ شفافیت برای ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، اندیشکدۀ شفافیت برای ایران

3 دانشجوی دکتری سیاست گذاری علم و فناوری، اندیشکدۀ شفافیت برای ایران

4 دانشجوی دکتری حرفه ای داروسازی، اندیشکدۀ شفافیت برای ایران

چکیده

چابک سازی حاکمیت یکی از دل مشغولی های مهم و جدید جمهوری اسلامی ایران است. بسیاری از تحلیلگران تنها راه چابک سازی حاکمیت را کوچک سازی در قالب خصوصی سازی بخش های گوناگون آن می دانند. تجربه نشان می دهد که خصوصی سازی های بی ضابطه قدرت را، به جای آنکه به سمت مردم سوق دهد، به افراد و گروه های ویژه ای واگذار می کند که درنهایت به ایجاد الیگارشی ها و طبقه هایی بسیار قدرتمند و غیرپاسخگو منجر می شود. امروزه، با استفاده از فناوری های اطلاعاتی نوین، روش های جدیدی برای واگذاری وظایف حاکمیتی به مردم ایجاد شده که قدرت را، به جای طبقات خاص، به صاحبان اصلی آن یعنی عموم مردم می سپارد. شفافیت و جمع سپاری در عرصه های گوناگون نمونه هایی از مشارکت حداکثری مردم در ادارۀ حاکمیت است. در این مقاله تلاش شده، با بیان تجارب دیگر کشورها و مصادیق گوناگون شفافیت و جمع سپاری، در قالب کلی «حاکمیت باز»، راهکارهای نوینی برای افزایش مشارکت و توان مردمی در ادارۀ حاکمیت و درنتیجه بهینه سازی آن ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transparency, E-Participation, and Open Government New Methods for Government Rightsizing and Agility

نویسندگان [English]

 • Hossein Bouzarjomehri 1
 • soheila rajaie 2
 • Mehdi Sanaei 3
 • Yasaman Herandi 4
1 Transparency for Iran think tank
2 Transparency for Iran think tank
3 Transparency for Iran think tank
4 Transparency for Iran think tank
چکیده [English]

The government agility is one of the most important challenges in the Islamic Republic of Iran. Many analysts claim that the only way for government agility is downsizing of government in the form of privatization. However, many experiences indicate that privatization may give power to certain groups instead of directing it to the people. Therefore, it leads to rising powerful and unresponsive groups and oligarchies. Today by using recent information technology developments, methods have made for transferring government duties to the people that give the power to its main owners, which means all the people instead of certain groups. Transparency and crowdsourcing in different fields are samples of people›s maximum participation in governance. This study aims to present new methods for increasing participation and power of people in government and finally optimizing government, this can be achieved by reviewing countries experiences and different samples of transparency, crowdsourcing, and open government.

کلیدواژه‌ها [English]

 • transparency
 • e-participation
 • crowdsourcing
 • open government
 • Direct Democracy
 • Rightsizing
 • Agility