نویسنده = ����������������������� ������
تعداد مقالات: 1
روش‌شناسی متعالی الگوی پذیرش فناوری‌های نوین کشاورزی

دوره 09، شماره 3، آذر 1398، صفحه 45-59

منصور شاه‌ولی؛ آوا عاطفت‌دوست؛ مهسا فاطمی