نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
تاثیر مدیریت اطلاعات بر سرعت تامین منابع در صنایع تولیدی

دوره 09، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 57-70

محمدرضا زاهدی؛ مینا حاجیلو؛ میثم امیری کیا