نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
تأثیرگذاری پاورپوینت:چشم اندازی بصری به معناسازی در استراتژی

دوره 10، شماره 4، دی 1399، صفحه 117-142

زهرا دانیالی؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی


یک راهنمای کاربردی برای ایجاد مشارکت نظری در حوزۀ مدیریت راهبردی

دوره 09، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 111-124

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ زهرا دانیالی