نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
رویکرد جریان دانش و نقش آن در کارآفرینی سازمانی

دوره 08، شماره 3، آذر 1397، صفحه 63-75

محمدرضا زاهدی؛ سکینه جوادی کمنی