نویسنده = ������������ ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
تجزیه‌وتحلیل رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی، نوآوری سازمانی و بهره‌وری سازمانی

دوره 08، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 33-48

محسن اکبری؛ سید حمید خداداد حسینی؛ آمنه حسین زاده امیلدانی؛ محمد حاتمی نژاد