لیست مقالات ارسال شده در ارتباط با ویژه نامه علم، جامعه و حاکمیت در بحران کرونا: چگونگی تعامل و تقابل

به اطلاع نویسندگان و مخاطبان محترم می رساند که مقالات ذیل جهت بررسی و انجام مراحل داوری به ویژه نامه علم، جامعه و حاکمیت در بحران کرونا: چگونگی تعامل و تقابل ارسال شده است و در حال بررسی می باشند. به همین دلیل انتشار اطلاعات آن ها در این صفحه به منزله تایید و پذیرش نهایی نیست و فقط به منظور اطلاع رسانی ایجاد شده است.

مقاله شماره 1

عنوان:

مقایسه و تحلیل تاریخی شباهتها و تفاوتهای بین سیاستهای رفتاری دولتهای جهان و جوامع آنها در مواجهه با دو بحران جهانی آنفولانزای اسپانیایی و کورونا و مقایسه رفتار آنها با دولت و جامعه ایران

نویسنده:

سید محمد سادات

چکیده:

آنفولانزای اسپانیایی یکی از محلک ترین واگیریهای(اپیدمی) جهانی درآغازاوج دوران صنعتی شدن اروپا وامریکاوبه طبع آن جهان درقرن گذشته میباشد.دورانی که آغاز گر عصر طلایی مدرنیته وپیشرفت درکل تاریخ هستی بشرمیباشدوپایه و اساس دنیای پساصنعتی ومدرنیته در قرن بیستم ویکم تلقی میشود.درست در اوایل همین دوران درقرن بیستم در خلال سالهای 1918تا1919 شیوع یکی ازوحشتناک ترین همه گیریهای جهانی نظم به اصطلاح نوپای نوین جهانی را به چالشی سخت کشاند.بیماری که حدود 500 میلیون نفر ازمردم جهان را درگیرخود کرد(حدود یک چهارم جمعیت آنزمان دنیا).براساس گذارشات مختلف آمارکشته شدگان از17 تا 50 میلیون نفر وحتی بعضی داده های آماری تا 100 میلیون نفر متغیراست.این پدیده درست همزمان با خاتمه چالش خانمان سوزجنگ بین الملل اول که زاییده دست بشر بود به وقوع پیوست.درواقع این بلای طبیعی سهمگین مولود این بلای خانه مان سوز خودساخته انسانی میباشدکه جایگزین خلف سلف خود کشت.این دو رویداد که کاملا حاصل فعالیت نابخردانه و خرابکارانه وزیاده خواهانه بشربرروی کره خاکی است دهامیلیون کشته برجا ی نهاد درحالیکه کاملا قابل اجتناب بود. درست یک قرن بعد در عصر پساصنعتی ومدرنیته بازهمان چالش یک سده گذشته ودرغالب واگیری (اپیدمی) محلک کورونا در سال 2019 خودنمایی کرد.دراین مقاله برآنیم که همزمان به چگونگی عملکرد واثرات سیاستهای رفتاری دولتهای کشورهای اروپایی، آمریکا وایران برمیزان افزایش و کاهش مخاطرات و زیانهای ناشی ازدوپدیده تقریبا مشابه آنفولانزای اسپانیایی و کورنا وعکس العمل جامعه بپردازیم و شباهتها و تفاوتهای رفتاری دولتها با این دو بحران و پدیده بافاصله زمانی و تاریخی یکصد ساله (یک قرن گذشته)را بدست آورده .دراصل سعی ما دراین مقاله نشان دادن عدم تغییر بسیاری از سیاستهای رفتاری دولتها علی رغم تغییررفتاری مردمان جامعه با گذشته زمان وپیشرفتهای بشری است وهمواره فقط مردمان جامعه هستند که به خود کمک میکنند.درواقع تایید این جمله معروف است که تاریخ زنده و پویا وتکرارپذیراست وبسیاری ازعملکردها ی غلط آدمیان به سبب نشات گرفتن از عقل بشری ممزوج شده با امیال دون نفسانی همواره یکسان میباشد وفقط دربسترزمان و مکانهای متفاوت با شکل و شمایلی گوناگون ظاهر میشودازجمله رفتارحاکمان ومتولیان حکومتهادرجوامع مختلف.درواقع ذات سیاست حفظ بقای صاحبان آن تحت هرشرایطی است واین شرایط ورفتارمتقابل نسبت به آن تقریبا درکل تاریخ مشابه است پس رفتارها وکردار حاکمان نیزمشابه است. مارابه رخت و چوب شبانی فریفته اند این گرگ سالهاست که با گله آشناست (اختر چرخ ادب پارسی :بانوپروین)

نوع مقاله:

مقاله پژوهشی - تحلیلی

تاریخ ارسال:

1399-02-03

وضعیت مقاله:

عدم پذیرش چکیده

نظرات داور:

 با سلام و تشکر از ارسال چکیده در موضوع مهم یادگیری از تجارب تاریخی بشریت در مواجهه با همه گیری ها

چکیده به موضوع مهمی می پردازد و شیوه بیان انگیزاننده ای اتخاذ شده است. با این حال ضمن اصلاح موارد نگارشی و ادبی، نیاز است عینی تر مصادیق برشمرده شوند و سیر استدلالی تدقیق گردد.

 نکاتی چند جهت بهبود- از جزء به کل- تقدیم حضور می شود:

 1- اغلاط متن تصحیح شوند: تشابهات نه مشابهات ، درقابل، محلک، همه گیری بجای واگیری، کرونا بجای کورونا، قالب نه غالب، خلف یا سلف نه هر دو، اوان یا اوج نه هر دو،

 2- عنوان بیش از حد و غیرضروری طولانی است

 3- زبان نگارش روزنامه ای و تهییجی است تا علمی، با قیودی مثل "کاملاً، فقط، بسیاری، مولود، درست همزمان، همواره فقط، ... ؛ و نیز قیود و صفات قوی معادل هم و پشت سر هم مثل "نابخردانه و خرابکارانه وزیاده خواهانه "؛ در واقع هر کدام از اینها منجر به ادعایی قوی می شود و ارجاعات قوی را هم می طلبد ؛

 4- 10 خط اول به مقدمات و آمار پرداخته است در حالی که این مطالب را میتوان در 2-3 خط خلاصه بیان کرد و نیازی به ذکر آمار و مقدمات بدیهی و فاقد ارزش افزوده نیست.

 5- به نظر می آید حرف اصلی این است: "عدم تغییر بسیاری از سیاستهای رفتاری دولتها علی رغم تغییررفتاری مردمان جامعه با گذشته زمان وپیشرفتهای بشری است وهمواره فقط مردمان جامعه هستند که به خود کمک میکنند». دلایل و شواهد خود را دسته بندی کنید و تشریح کنید. در واقع بسط این ادله و شواهد- در حد چکیده- است که تعیین کننده قوت و ارزش علمی کار خواهد بود.

6- در ادامه نکته قبلی، این روزها شاهد مطالب متعدد روزنامه ای (ژورنالیستی) نزدیک به عنوان شما بوده ایم همانند لینک زیر. ممنون می شوم نسبت مطالب خود با مطلب زیر را تبیین کنید (حرف متفاوت یا تفصیلی تر، اتقان بیشتر و چگونه)؟

نظرات داور پس از بررسی اصلاحات انجام شده:

با سلام
1- لطفاً به نکات داوری قبلی و کنونی مورد به مورد پاسخ داده شود.
2- به نظر می آید بسیاری از موارد درخواستی نه اعمال شده اند و نه بدان ها پاسخی داده شده است (همانند 1، 2 و3 و 4؛ اما نه محدود به اینها). به همین دلیل تمامی نکات قبلی مجدد در انتها آورده شده اند. البته نکته 6 تغییر جزئی داشته و نمونه هایی بدان افزوده شده است.
3- منظور از سیاست های رفتاری چیست؟ و مشخصا چه مواردی در چکیده ناظر بر آن است؟ (بنده نتوانستم موردی را با تعریف متداول آن تطابق بدهم)
موفق باشید

1- اغلاط متن تصحیح شوند: تشابهات نه مشابهات ، درقابل، محلک، همه گیری بجای واگیری، کرونا بجای کورونا، قالب نه غالب، خلف یا سلف نه هر دو، اوان یا اوج نه هر دو،
2- عنوان بیش از حد و غیرضروری طولانی است
3- زبان نگارش روزنامه ای و تهییجی است تا علمی، با قیودی مثل "کاملاً، فقط، بسیاری، مولود، درست همزمان، همواره فقط، ... ؛ و نیز قیود و صفات قوی معادل هم و پشت سر هم مثل "نابخردانه و خرابکارانه وزیاده خواهانه "؛ در واقع هر کدام از اینها منجر به ادعایی قوی می شود و ارجاعات قوی را هم می طلبد ؛
4- 10 خط اول به مقدمات و آمار پرداخته است در حالی که این مطالب را میتوان در 2-3 خط خلاصه بیان کرد و نیازی به ذکر آمار و مقدمات بدیهی و فاقد ارزش افزوده نیست.
5- به نظر می آید حرف اصلی این است: "عدم تغییر بسیاری از سیاستهای رفتاری دولتها علی رغم تغییررفتاری مردمان جامعه با گذشته زمان وپیشرفتهای بشری است وهمواره فقط مردمان جامعه هستند که به خود کمک میکنند». دلایل و شواهد خود را دسته بندی کنید و تشریح کنید. در واقع بسط این ادله و شواهد- در حد چکیده- است که تعیین کننده قوت و ارزش علمی کار خواهد بود.
6- در ادامه نکته قبلی، این روزها شاهد مطالب متعدد روزنامه ای (ژورنالیستی) نزدیک به عنوان شما بوده ایم همانند موارد زیر. لطفا نسبت مطالب خود را با آنها تبیین کنید (حرف متفاوت یا تفصیلی تری قرار است زده شود، اتقان بیشتر، جمع بندی همان ها، ترجمه چند اثر دیگر، ...)؟
yun.ir/zsi1qd
yun.ir/4f5zkb
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/04/23/spanish-flu-covid-19-1918-pandemic-first-world-war/
https://voxeu.org/article/pandemics-and-social-capital
https://www.vox.com/coronavirus-covid19/2020/3/20/21184887/coronavirus-covid-19-spanish-flu-pandemic-john-barry

 نظر نهایی داور:

طبق فایل پیوست، فایل به درستی دریافت شده بود و تقریبا تمامی اشکالات همچنان پابرجا هستند یا اینکه حداقل پاسخی به آنها داده نشده است. بنده موارد بسیاری را هایلایت کردم اما بیش از این موارد ایراد وجود دارد. اگر آن چنان که گفته اند فایل نهایی است، از نظر بنده متاسفانه همتراز با سایر مقالات مجله نیست و قابل پذیرش نمی باشد.


مقاله شماره 2

عنوان:

برنامه های سیاستی برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط در دوران بحران کرونا

نویسنده:

مصطفی صفدری رنجبر، مهدی الیاسی، میثم نریمانی

چکیده:

تاکنون سازمان های بین المللی مطالعاتی را در مورد جنبه های مختلف تأثیرات اقتصادی همه گیر کروناویروس منتشر کرده اند. به عنوان مثال، آنکتاد پیش بینی کرده است که تأثیر کروناویروس در جمهوری خلق چین، خود را به شکل ضرر 50 میلیارد دلاری در زنجیره های ارزش جهانی و صادرات نشان خواهد داد. در حالی که در اوایل ماه مارس این سازمان انتظار داشت که سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود 5 الی 15 درصد کاهش یابد، پیش بینی ها در 26 مارس حاکی از کاهش 30 الی 40 درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2020-2021 است. سازمان بین المللی کار تخمین زده است که کروناویروس منجر به افزایش بیکاری جهانی بین 3/5 میلیون (سناریوی خوشبینانه) تا 7/24 میلیون (سناریوی بدبینانه) خواهد شد و این نشان می دهد که تاب آوری و پایداری فعالیت های کسب و کار به ویژه برای کسب و کارهای کوچک دشوار و چالش برانگیز خواهد بود.
همچنین سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، صندوق بین المللی پول نیز پیش بینی های بسیاری در مورد اثرات مورد انتظار این بحران جهانی و سیاست های حمایتی مورد نیاز منتشر کرده است. به ویژه، در مقایسه با بحران مالی جهانی سال 2008، شرایط موجود منجر به افت شدید در فعالیت های بخش های مختلف خدماتی شده است که منعکس کننده عواقب منفی ناشی از تعطیلی کسب و کارها و دوری اجتماعی به ویژه در مناطق شهری است. چندین بانک و مؤسسه مالی نیز نسبت به پیش بینی های رشد درآمد و سودآوری خود در سال 2020 دست به تعدیل های منفی جدی زده اند. به استثنای چند مورد، تاکنون شواهد تجربی محدودی در مورد چگونگی تأثیرگذاری این اوضاع بر کسب و کارهای کوچک و متوسط در کشورهای عضو OECD در دسترس است. برخی از شواهد اولیه از پیمایش ها و نظرسنجی ها پدید آمده است، که نشان می دهد اختلالات شدید و فزاینده ای در فضای فعالیت این کسب و کارها وجود دارد و نگرانی هایی را در بین کسب و کارهای کوچک ایجاد می کند. طبق بررسی های انجام شده، بیش از نیمی از کسب و کارهای کوچک و متوسط اکنون در معرض ضرر و زیان شدید در میزان درآمدشان هستند، در حالی که بسیاری از آنها تنها به مدت چند ماه برای مقاومت در برابر این بحران منابع مالی اندوخته شده دارند.
در همین راستا بسیاری از کشورهای OECD برنامه های سیاستی متنوعی را برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط طراحی نموده اند که حول محورهای کلیدی نظیر سیاست های مرتبط با حمایت از نیروی انسانی، سیاست های مالیاتی، ابزارهای مالی و سیاست های ساختاری قرار دارند. هدف این مقاله مطالعه و بررسی برنامه های سیاستی طراحی شده در این کشورها جهت حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط در دوران بحران پاندمی کرونا و مقایسه تطبیقی آن با برنامه های سیاستی اتخاذ شده در کشور ایران و ارائه دلالت های سیاستی حاصل از این مقایسه تطبیقی است. یافته های این مطالعه می تواند رهنمودهایی برای سیاستگذاران در دوران پساکرونا و همچنین در مواجهه با بحران های دیگر در آینده دربر داشته باشد.

نوع مقاله:

تحلیل گزارش های ملی و بین المللی

تاریخ ارسال:

1399-02-08

وضعیت مقاله:

عدم پذیرش (به دلیل انصراف نویسندگان)

نظرات داور:

با سلام خدمت نویسندگان محترم،
موضوع مطالعه تطبیقی «برنامه های سیاستی برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط در دوران بحران کرونا» و تحلیل آنها با توجه به ویژگی های اقتضائی زیست بوم کسب و کارهای ایران (در بخش های مختلف اقتصادی) از اهمیت بالایی در مواجهه با همه گیری کرونا برخوردار است.
نکاتی چند جهت بهبود تقدیم حضور می شود:
1- لطفا حجم چکیده به استاندارد 300-500 کلمه کاهش یابد (مقدمات قابل تخلیص هستند)
2- لطفاً فهرستی از ارجاعات به منابع اصلی را در پایان چکیده قرار دهید. گزارش های تحلیلی داخلی نیز اگر وجود دارند بیفزایید.
3- با وجود اینکه شاید هنوز برای شکل گرفتن حرف اصلی تحلیلی و نگاه نقادانه و بومی زود باشد، اما چنانچه بتوانید مشخص تر ایده اصلی خود را بیان کنید که نشان دهد این اثر چگونه قرار است از صرف گردآوری و دسته بندی گزارش های پیشتر منتشر شده فراتر رود، به داوران و مخاطبان مجله بسیار کمک خواهد کرد.
موفق باشید

 نظرات داور پس از بررسی اصلاحات انجام شده:

 با سلام و تشکر از نویسندگان محترم بابت اعمال دو نکته اول
قضاوت در خصوص نکته سوم داوری به فرآیند تکمیل مقاله طی کارگاه خرداد ماه و تهیه نسخه متن کامل آن موکول می شود.
موفق باشید

 


 مقاله شماره 3

عنوان:

ضرورت ایفای نقش جهانی در پیش‎گیری از بیماری کووید-19

نویسنده:

وحید مرندی

چکیده:

ادامه بحران یکباره کووید-19 در جهان، بار دیگر بر اولویت پیش‎گیری بر درمان، صحّه گذاشت چنان که فشار این بیماری، بیش از پیش بر نظام درمان کشورها (برای تشخیص بیماری، دسترسی به دارو و فرآیند درمان) سنگینی می‎کند. در واقع، تبعات و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم آن بر اقتصاد ملل یا طرح مباحث امنیتی و دفاعی مانند بیوتروریسم و پدافند غیرعامل با همه‎گیری این بیماری، ‎چنان تاثیر شگرفی بر دنیا گذارده که اهمیت فنآوری تولید واکسن را به ‎عنوان یکی از فنآوری‎های راهبردی در قرن حاضر، فراتر از جملات شعارگونه پیشین، مشخص نموده است. در این راستا، تلاش‎های گسترده‎ای برای تهیه واکسن در کشورهای مختلف دنیا، آغاز شده و این تلاش‎ها، منحصر به کشورهای صاحب‎نام این حوزه (هم‎چون فرانسه و ایالات ‎متحده) نبوده بلکه کشورهای نوورودی مانند کره‎ جنوبی و چین نیز منابع خود را در این خصوص، بسیج نموده‎اند. این گفتار در نظر دارد اهمیت اقدام برای توسعه و تولید واکسن در کشور را به ‎صورت موجز، با نگاهی به اقدامات جاری در یکی از کشورهای نوورود به این عرصه (هند) و بر اساس روش مطالعه اسنادی و به ‎صورت شاهدمحور، مطرح نماید. اهمیت این نمونه از آن جهت است که کشور هند تقریبا نیم قرن پس از ایران، قدم در راه تولید واکسن گذاشت در حالی‎ که در سال‎های ابتدایی نیز برای انتقال دانش فنی تولید واکسن به کشور خود از تجارب متخصصین کشور ما، بهره برده است. هم‎اکنون، میزان درآمدزایی این دو کشور از این محل، سهم آنها از بازار بین‎المللی واکسن و میزان نقش‎آفرینی آنها در تعاملات جهانی این حوزه، فاصله بسیار زیادی با هم دارند. هدف نهایی از طرح این دیدگاه، آن است که سرآغازی برای تفکر و مداقّه در خصوص چرایی و چگونگی موضوع باشد که به ‌طور قطع، موضوعاتی ارزشمند برای پژوهش‎های آتی در حوزه سیاست‎گذاری و اجرا در حوزه سلامت، خواهند بود.

نوع مقاله:

دیدگاه تخصصی

تاریخ ارسال:

1399-02-22

وضعیت مقاله:

پذیرش نهایی مقاله

 نظرات داور:

 با سلام خدمت شما جناب آقای مرندی و تشکر از ارسال چکیده در موضوع اهمیت اقدام برای توسعه و تولید واکسن در کشور با مطالعه تطبیقی با کشورهای نوورود مانند هند و کره جنوبی، که موضوعی مهم و (حسب اطلاع بنده) کار نشده طی این چند ماه بوده است. نکته : هر چند عنوان مرتبط با موضوع است اما از عنوان برداشت ورود کلی تر به مبحث می شود. بنابراین اگر موافقید مثلا مطالعه تطبیقی تولید واکسن کشورهای نوورود و ایران در عنوان مطرح شود تا خواننده در وهله اول به نقطه تمرکز مقاله پی ببرد. عنوان کنونی می تواند در مقدمه استفاده شود.

نظرات داوران و شرکت کنندگان در کارگاه ویژه نامه کرونا مورخ 11 تیر 1399:

1-      به جای داده ­های موردی از موسسات واکسن­ سازی ایران و جهان، از روند داده­ های ملی (مثلا صادرات، حجم تولید، ارزش افزوده، تقاضا، ...) استفاده کنیم (industry time series).

2-      نسبت مقاله با بحران کرونا مشخص ­تر شود و حرف اصلی منفک از بحران کرونا نباشد. مثلا یک بُعد آن می­ تواند این باشد که الگوی توسعه واکسن در دنیا در این بحران چگونه بوده است؟ واکسن ­ساز برنده چگونه مشخص می­ شود و جه منابعی را با چه کشورهایی و واکسن­ سازانی به اشتراک می­ گذارد و چگونه تولید آن مقیاس پذیر می شود؟ چگونه واکسن­ ساز برنده بازار را با بقیه واکسن­ سازان شریک می­ شود؟

3-      پاسخ دادن به این سوال که چرا با وجود تلاش ­های بسیاری از کشورهای نوپدیدار در صنعت واکسن­ سازی، شواهدی بر پروژه فعال جدی در داخل کشور نداریم، می تواند جالب توجه باشد.

4-      مقایسه میان دو صنعت واکسن­ سازی و زیست­ داروها که پایه زیستی مشترکی دارند اما فرجام متفاوتی در کشور ما داشته اند می تواند حائز ارزش افزوده باشد. آیا ویژگی های اقتصادی و بازار متفاوت این دو صنعت در این فرجام­ های متفاوت آنها نقش داشته ­اند؟

5-      نتایج نکته قبل (مقایسه داخلی صنایع) را می ­توان وارد مقایسه­ های بین­ المللی همانند مقایسه واکسن ­سازی ایران و هند نمود. از مجموعه نکات  4 و 5 ممکن است بتوانیم به عوامل ساختاری برسیم که مبیّن دلیل انفعال صنعت واکسن­ سازی در برابر دیگر کشورها و حتی دیگر بخش­ های نظام سلامت باشد و حتی به توصیه هایی سیاستی دست یابیم.


 مقاله شماره 4

عنوان:

اخبارجعلی، اطلاعات نادرست و امنیت اجتماعی در زمان «بحران»؛ (مورد مطالعه: تحلیل محتوای فضای مجازی در رابطه با کوید-19)

نویسنده:

عمادالدین پاینده، آرین ابراهیمی نژاد

چکیده:

بررسی محتوای سه پایگاه اینترنتی صحت‌سنجی اطلاعات منتشر شده در فضای مجازی، گرایش قابل-توجهی برای انتشار اطلاعات نادرست در فضای مجازی با محوریت مقصر پنداری وجود دارد به طوری که 90 درصد از کل ادعاهای صحت‌سنجی‌شده در طول یک ماه گذشته مربوط به کرونا ویروس بوده، که از این میان 30 درصد از موارد دلالت بر مضمون مقصرپنداری یا محکوم‌سازی داشته‌اند؛ چنین اخباری به دنبال این هستند که پیدایش و فراگیری ویروس کوید-19 را به یک موجودیت سیاسی خاص(دولت‌ها، سیاستمداران، گروه‌های سیاسی و ...) نسبت دهند. داده‌های پژوهش شامل 100 پست منتشرشده بر بستر پیام‌رسان تلگرام می‌شود که در تاریخ 15 فروردین 1399 بیشترین تعداد بازدید را به خود اختصاص داده‌اند. محقق با استفاده از واژگان کلیدی از میان 100 پیام جمع‌آوری‌شده، موارد مربوط به ویروس کوید- 19 را گزینش نموده و به مدد روش تحلیل محتوای کیفی عملکرد اطلاعات و ارتباطات بحران را مورد واکاوی قرار داده است. بر این اساس، 75 درصد از کل موارد بررسی شده مربوط به نوعی در ارتباط با موضوع کرونا ویروس بوده است. ارزیابی تأثیرات روانی و اجتماعی داده‌ها حکایت از برجسته‌سازی پیام‌های محتوی مضمون مقصرپنداری یا محکوم‌سازی(تئوری توطئه) دارد. نکته قابل توجه این است که مناسبات اقتصادی‌سیاسی میان ایالات متحده، چین، روسیه، کره شمالی و ایران در الگوی انتشار اطلاعات نادرست موردبحث از طریق رسانه‌های اجتماعی به طور گسترده انعکاس یافته و پرتکرارترین خرده‌مضمون در تحلیل نهایی «سرپوش گذاشتن » بوده است. نتایج پژوهش همچنین بر این موضوع تأکید دارد که دولت‌ برای جلوگیری از انتشار و فراگیری اطلاعات نادرست مقصرپندارانه باید ضمن اتخاذ استراتژی فعلانه نسبت به ارتباطات بحران، سازوکارهای نظارتی هوشمند همچون فناوری منشأیابی بهنگام خبر را مدنظر قرار دهد، چرا که مقصر جلوه‌دادن سایر گروه‌های سیاسی در شرایط بحران می‌تواند به طور جدی بار مسئولیت اجتماعی و نارضایتی را متوجه دولت و نظام سیاسی کند.

نوع مقاله:

مقاله پژوهشی - تحلیلی

تاریخ ارسال:

1399-02-28

وضعیت مقاله:

عدم پذیرش (به دلیل انصراف نویسندگان)

 نظرات داور:

موضوع مهمی را مد نظر قرار داده اید و دلالت های سیاستی بالقوه پیش بینی شده برای آن نیز حاکی از اثربخشی احتمالی پژوهش است.
چند نکته برای بهبود پژوهش عرض می شود که البته در کارگاه پیش رو و نظرات داوران روی نسخه متن کامل تکمیل و تعمیق خواهد شد:
1- کفایت نمونه آماری چگونه نمایش داده می شود؟ (بخصوص بررسی 100 پست در یک روز؛ و از جمله تورش نداشتن گروه ها و کانال های نمونه آماری چگونه تصدیق می شود)
2- «اتخاذ استراتژی فعلانه دولت نسبت به ارتباطات بحران و اتخاذ سازوکارهای نظارتی هوشمند» از نتایج مستقیم پژوهش است یا از دلالت های سیاستی آن؟ لطفاً تبیین شود.
3- ارزیابی تأثیرات روانی و اجتماعی داده‌ها چگونه انجام شده است؟
3- در اختیار داشتن منابع اصلی برای کارگاه نویسندگان ویژه نامه کرونا کمک کننده خواهد بود.

 


  مقاله شماره 5

 عنوان:

 حفظ و توسعه کسب و کارها در شرایط اضطرار (چالش کرونا) با اتخاذ راهبرد کارآفرینی سازمانی

 نویسنده:

 کمال سخدری، بهزاد صادقی

 چکیده:

 کارآفرینی سازمانی به توسعه رفتارهای کارآفرینانه توسط شرکت‌های موجود تعبیر می‌شود. رفتار کارآفرینانه اساساً رفتاری است که از طریق اقدامات نوآورانه و ترکیب جدید منابع در قالب محصولات و خدمات و ساختارها و راهبرد‌های جدید، منجر به تغییر مثبت در بازار گردد. رفتار کارآفرینانه علاوه بر اینکه توسط افراد و تیم‌های مستقل می‌تواند به شکل‌گیری کسب و کارهای جدید در یک جامعه منتج شود (کارآفرینی مستقل)، می‌تواند توسط شرکت‌های موجود در قالب کارآفرینی سازمانی صورت گیرد که به شکل‌های: نوآوری در محصولات و خدمات، ورود به بازارها و کسب و کارهای جدید و نوسازی راهبردی کسب و کار مانند نوآوری در مدل کسب و کار و غیره بروز می‌نماید. لزوم اتخاذ راهبرد کارآفرینی سازمانی به خصوص در شرایط تغییر و بروز شوک‌های محیطی، که منشاء تهدیدها و فرصت‌ها برای کسب و کارها هستند، حس می‌شود. در شرایط کنونی با انتشار ویروس کرونا در کشور و درگیری بسیاری از استانها و نیز تبدیل آن به یک اپیدمی جهانی با اعلام وضعیت فوق العاده و بحران در بسیاری از کشورها، کسب و کارها در مقیاس‌های مختلف (خرد، کوچک، متوسط و بزرگ) با تهدیدها و فرصت‌های مهم و جدی مواجه هستند که می‌تواند محرک رفتارهای کارآفرینانه سازمانی جهت مقابله با تهدیدها و یا استفاده از فرصت‌های فراهم شده جهت رشد و توسعه کسب و کارها باشد. لذا، در این نوشتار نحوه جهت گیری کسب و کارها برای استفاده از راهبرد کارآفرینی سازمانی در شرایط اضطرار (مانند بحران کرونا) جهت حفظ و یا رشد کسب و کارشان بحث می گردد.

 نوع مقاله:

 مقاله پژوهشی - تحلیلی

 تاریخ ارسال:

 1399-02-29

 وضعیت مقاله:

غیر قابل پذیرش

 نظرات داور:

موضوع مقاله ارسالی متمایز از دیگر موضوعات بوده و می توانست مکمل پروفایل مجموعه مقالات باشد.
با این حال،
1- نتوانستیم حرف علمی اصلی (contribution) مقاله را بیابیم.به نظر می آید که اشکال 3 و 4 ارزش افزوده این مقاله نیستند. اگر شکل 5 (سه گانه اقدامات پیشگیرانه، مساله‌محور و فرصت‌محور ) ارزش افزوده این مقاله است، باید نحوه رسیدن به آن و صحت سنجی آن و نسبت آن با بافتار ایران تبیین شود. مقاله فاقد چکیده است، و از نتیجه گیری نیز مشخص نیست حرف علمی/ تحلیلی اصلی نوآورانه چیست!؟ به خصوص با توجه به چکیده نداشتن، و اینکه الان حجم مقاله بیش از مقالات متن کامل مد نظر مجله است، حرف علمی می بایست مشخص باشد.
2- به نظر می اید که مدلها از ادبیات استخراج شده اند و یا تکیه ای بر آنها بعنوان ارزش افزوده مقاله نیست. در این صوررت مثال آوردن (هنجاری / توصیه سیاستی) از ایران بدون پژوهش با داده تجربی یا رویکرد تحلیلی-استدلالی نمی تواند مقاله علمی-تحلیلی محسوب شود. البته به عنوان گزارش در جای خود ارزشمند خواهد بود.
در مجموع، با توجه به ناتوانی ما در یافتن حرف علمی/تحلیلی نوآورانه در مقاله، مقاله قابل پذیرش نیست. با این وجود چنانچه بتوانید حرف علمی اصلی (contribution) را مشخص کنید و در قالب یک چکیده کوتاه برای مجله ارسال کنید امکان بررسی مجدد وجود دارد.


  مقاله شماره 6

 عنوان:

استفاده از رویکرد تفکر طراحی در سیاست‌گذاری مقابله با کرونا

 نویسنده:

حمزه حاجی عباسی

 چکیده:

سیاست‌گذاری بصورت سنتی دارای مراحل عقلانی، خطی و متوالی است که شامل مراحل تعریف مسئله، تحلیل و توسعه راه‌حل-ها، انتخاب راه‌حل، اجراء و ارزیابی می‌شود. اما برخی مسائل تعریف نشده، نامشخص و بسیار پیچیده‌اند و با شیوه‌های علمی و منطقی رایج نمی‌توان با آنها روبرو شد. این مسائل با داشتن ابعاد مختلف و بهم‌پیوستگی علت و معلولی قابلیت پیداکردن راه‌حل مشخصی ندارند.
تفکر طراحی با داشتن دیدگاه غیرخطی، راه‌حل محور، انسان‌محور، مشارکتی و یادگیری از شکست می‌تواند برای شناخت و حل این‌گونه مسائل کاربرد داشته باشد. روش طراحی در ابتدا در حوزه‌های معماری و توسعه محصول مورد استفاده قرار می‌گرفته است، اما با گذشت زمان به حوزه‌های دیگری همچون مهندسی، مدیریت و در سال‌های اخیر به سیاست‌های خدماتی دولت‌ها راه-یافته است این روش با درگیرکردن مردم (جامعه سیاست‌پذیر) در سیاست‌گذاری و استفاده از تخصص‌های چندگانه و بین رشته‌ای در تعریف مسئله، سعی در درک مسئله از جوانب مختلف و از دید ذی‌نفعان گوناگون دارد. روش تفکر طراحی دارای پنج مرحله همدلی، تعریف مسئله، ایده‌پردازی، ساخت نمونه اولیه، ارزیابی می‌باشد که می‌توان در طول فرایند سیاست‌گذاری برای شناخت بهتر مسائل پیچیده و همچنین استقبال از شکست‌ها درصدد یافتن راه‌حل‌های مفیدتر برای پاسخ‌گویی به مسئله از آن بهره برد.
هدف این مقاله معرفی روش تفکرطراحی و ویژگی‌های آن در حل مسائل بدخیم هم‌چون کرونا در ابعاد مختلف اجتماعی، بهداشتی، فناورانی و سیاسی است. در ابتدا با ارائه تعریفی از ویروس کرونا به عنوان یک مسئله پیچیده و غامض به معرفی تفکر طراحی به عنوان یک نوآوری سیاستی برای مقابله با این‌گونه مسائل پرداخته و سپس به تطبیق سیاست‌های کلان اتخاذ شده توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا (ایمنی جمعی، قرنطینه و فاصله‌گذاری) با مراحل روش تفکر طراحی می‌پردازیم. و انتها نیز پیشنهادهایی برای کاربرد این روش در سیاست‌‌گذاری سازمان‌های عمومی و خصوصی در مقابله با امواج جدید احتمالی این ویروس ارائه می گردد.

 نوع مقاله:

 مقاله ترویجی

 تاریخ ارسال:

 1399-02-29

 وضعیت مقاله:

پذیرش نهایی مقاله

  نظرات داور:

تفکر طراحی (design thinking) رویکردی نوظهور در حوزه سیاستگذاری است و مطالب چندانی به زبان فارسی درباره آن نگاشته نشده است. از این منظر موضوع انتخابی حائز اهمیت است.
1- چکیده با وجود اینکه درآمدی شیوا و جامع به این مفهوم داشته است، اما حرف علمی مقاله هنوز مشخص نیست. بر این اساس چکیده قابل پذیرش است اما قضاوت قابل اطمینان با تعمیق و بسط بیشتر مطالب حاصل می شود، به خصوص با تکیه بر «تطبیق سیاست‌های کلان اتخاذ شده توسط ستاد ملی مقابله با کرونا (ایمنی جمعی، قرنطینه و فاصله‌گذاری)». به میزانی که این قسمت نوآورانه و تحلیلی مبتنی بر بافتار خاص ایران در این دوران کرونایی باشد (و صرف انطباق عناصر و گام های مدل های سیاستی تفکر طراحی نباشد) مقاله ارزش افزوده خواهد داشت و از حالت گزارش یا ترویجی ارتقا می یابد.
2- همچنین «پیشنهادهایی برای کاربرد این روش در سیاست‌‌گذاری سازمان‌های عمومی و خصوصی در مقابله با امواج جدید احتمالی این ویروس » نیز در وهله دوم حائز اهمیت است.
این موارد می تواند در کارگاه پیش رو به خوبی محک بخورد و ارتقا بیابد.

نظرات داوران و شرکت کنندگان در کارگاه ویژه نامه کرونا مورخ 11 تیر 1399:

1-      تعاریف مسائل complex، complicated و wicked تفکیک شود و در طول متن ترجمه فارسی واحدی برای هر یک اتخاذ و استفاده شود تا خواننده دچار تشتت ذهنی نشود. در یک تعریف پراستفاده، واژه اول به تعدد روابط علت و معلولی، واژه دوم به تعدد ذینفعان اما با برداشت ­های یکسان از مسئله، و واژه سوم به تعدد ذینفعان با برداشت­ های متفاوت از مسئله (نظام ارزشی متفاوت ذینفعان) اشاره دارد (البته الزامی به استفاده از این تعریف نیست).

2-      تعریف دقیقی از «تفکر طراحی» داده شود و در متن بدان پایبند باشیم. چنانچه مثال­ ها قرار است فقدان/ وجود/ ویژگی خاصی از «تفکر طراحی» در مواجهه ایران/ جهان با کرونا را نشان دهند، لازم است مثال­ ها و سیاست ­های برشمرده شده ویژگی ­های اصلی تعریف ما از تفکر طراحی و wicked problem را دارا باشند و این موضوع در همه مثال­ ها و شواهد شفاف باشد و تصریح شود.

3-      مطابق تعریف بند اول از مسائل ، خود بیماری کرونا نه complex محسوب می­ شود و نه wicked، به طوری که نه تنها ذینفعان فهم واحدی از آن دارند بلکه حتی راه حل مشخصی هم دارد (واکسن یا راه­ های درمانی یا فاصله گذاری). البته اگر بیماری کرونا با جمیع آثار اجتماعی و اقتصادی آن دیده شد، آن وقت پیاده سازی راه ­حل­ ها دشوار می­ شود و درک متفاوت ذینفعان موضوعیت پیدا می ­کند. در نتیجه ویژگی کشنده بودن/ نبودن ویروس و سرایت ­پذیری آن (شیوع) نمی ­تواند wicked بودن مسئله را نشان دهد.

4-      در خصوص (عدم) انتساب تفکر طراحی و مسائل wicked به تجربه سیاستگذار در خصوص نرم افزار ماسک و برنامه شاد ابهامات و تردیداتی جدی در کارگاه مطرح شد که محل تامل است.

5-      اگر تفکر طراحی مبتنی بر یادگیری تدریجی است، قابلیت ­اعمال آن در زمان بحران­ ها که سرعت اهمیت بالایی دارد و زمان کافی برای تصمیم­ گیری و تدریج وجود ندارد، چگونه قابل­ توجیه است؟

6-      اگر تفکر طراحی به صورت پویا به مسائل نگاه می­ کند و قائل به این است که ممکن است مسئله هیچگاه حل و فصل نهایی نشود بلکه در بلندمدت مدیریت شود، چگونه می ­توان از شکست­ های سیاستی در بحران استنتاجی برای اتخاذ یا عدم اتخاذ رویکرد تفکر طراحی در سیاست ­ها گرفت؟


   مقاله شماره 7

 عنوان:

بررسی ظرفیت‌ها و کارکردهای رویکرد نوآوری صرفه‌جو در شرایط بحران کرونا و درس‌آموخته‌هایی برای دوران پساکرونا

 نویسنده:

علیرضا نعیمی، علیرضا معینی

 چکیده:

در سال‌های اخیر و با توجه به نابرابری‌های ایجاد شده به‌واسطه توسعه اقتصادی، جریان جدیدی در مطالعات نوآوری ایجاد شده است که تمرکز آن توسعه محصولات نوآورانه برای بازارهای دارای محدودیت است. این جریان مطالعاتی تحت عناوین مختلفی همچون «نوآوری‌های معطوف به قاعده هرم بازار» و یا «نوآوری در شرایط محدودیت منابع» به نوعی ذیل مبحث نوآوری فراگیر قرار می‌گیرد. در بین مدل‌های مختلف نوآوری ذیل مبحث فوق، رویکرد «نوآوری صرفه‌جو » بیشترین حجم مطالعات را طی سال‌های اخیر به خود اختصاص داده است. در این رویکرد با تمرکز بر نیازهای اساسی مخاطب و کارکردهای محوری محصول و با حذف ویژگی‌های غیرضرورِ محصولات تلاش می‌شود با روش‌های نوآورانه با صرف کمترین منابع (مواد اولیه، زمان، نیروی انسانی، منابع مالی و ...) محصولی باکیفیت و مطابق با نیازهای بازارهای مغفول مانده طراحی و تولید گردد.
با توجه به ویژگی‌های حوزه سلامت بیش از نیمی از موردهای مطالعه شده نوآوری صرفه‌جو در مقالات به حوزه سلامت مربوط می‌شود. در شرایط کنونی و با شیوع ویروس کرونا و لزوم ارائه راهکارهای سریع، ارزان و مطمئن که قابلیت فراگیری داشته باشد، رویکرد نوآوری صرفه‌جو در بسیاری از کشورها به‌عنوان یک قابلیت حل مسئله موردتوجه قرار گرفته است.
این مقاله در نظر دارد بر اساس روش مطالعه اسنادی ضمن مرور بنیان‌های تئوریک رویکرد نوآوری صرفه‌جو برای اولین بار در مطالعات نوآوری کشور، ظرفیت‌ها و کارکردهای این رویکرد در مقابله کشورهای مختلف در برابر بحران کرونا را به همراه ارائه شواهدی از نمونه‌های موفق محصولات مورد بررسی قرار دهد و در ادامه به دنبال استخراج درس آموخته‌هایی از این شرایط برای دوران پساکرونا است. در این مقاله با تکیه بر درس‌آموخته‌های دوران کرونا، رویکرد نوآوری صرفه‌جو به‌عنوان چشم‌انداز جدیدی برای کارآفرینان و کسب‌وکارهای ایرانی در دوران پساکرونا معرفی می‌شود که طی آن بنگاه‌های با منابع محدود، محصولات نوآورانه‌ای را برای مشتریانی در بازارهای نوظهور توسعه دهند.

 نوع مقاله:

دیدگاه تخصصی

 تاریخ ارسال:

 1399-02-29

 وضعیت مقاله:

پذیرش نهایی مقاله

نظرات داور:

از پرداختن به مبحث نوآوری صرفه‌جو در بحران کرونا سپاسگذاریم. تعریف مفهوم، جایگاه آن در پیشینه پژوهش، و طراحی مد نظر برای مقاله تحلیلی-مروری شما به خوبی تبیین شده اند. انشاله ضمن مروری بر «ظرفیت‌ها و کارکردهای این رویکرد در مقابله کشورهای مختلف در برابر بحران کرونا را به همراه ارائه شواهدی از نمونه‌های موفق محصولات »، در استخراج درس آموخته‌هایی از این شرایط برای دوران پساکرونا، تحلیل های قوی بافتارمند از ایران ارائه شود- ناظر بر نوآوری هایی که در این دوران بحران در ایران انجام شدند و قابل تعریف ذیل این مفهوم هستند. چنانچه مقاله بتواند فارغ از نمونه های بومی، به مفهوم پردازی بومی در تمایز با ادبیات موجود نزدیک شود ارزش کار دو چندان خواهد شد.

نظرات داوران و شرکت کنندگان در کارگاه ویژه نامه کرونا مورخ 11 تیر 1399:

1-قرار شد از اصطلاح «نوآوری صرفه جویانه» که اخیرا مصوب شده است استفاده شود.

2-خروج از حالت توصیفیِ صرف با داشتن سوال تحلیلی مشخص و ناظر بر بحران کرونا، که شاید مهمترین وجه آن این باشد که نحوه استنتاج از مثال ­ها (کیس ها) شفاف شود. مثلا از این مثال که بیماران فرانسوی با قطار جا به جا می ­شدند چه نتیجه ای (تحت چه زنجیره استدلالی) در پاسخ به سوال اصلی پژوهش می­ گیریم؟ به عبارت دیگر هدف از هر مثال و نسبتش با سوال اصلی به صورت تحلیلی مشخص باشد. این زنجیره استدلال و تحلیل می ­تواند از طرق زیر رقم بخورد، هر چند این ها صرفا مثال هستند و الزامی به استفاده از آنها نیست.

  1. مثلاً اینکه بحران کرونا چه تاثیری در گستردگی خلق نوآوری صرفه­ جویانه داشته است (چرا که این مفهوم قبل از این بحران هم وجود داشته است)؟
  2. و یا اینکه چه محرک­ های اجتماعی، فرهنگی و دینی و از جنس نوآوری فرآیند در این بحران مطرح بوده­ اند که بر گستردگی یا بسط تعریف این نوع نوآوری اثرگذار بوده اند (البته اگر در تعریف پایه ­ای این مفهوم بگنجند)؟
  3. شاید Rapidity نقطه تمایز آن (از مجموع چهار شاخصی که اخیرا در مجله نیچر در تعریف نوآوری صرفه جویانه ارائه شده است) در بحران ­ها باشد. ویژگی سرعت باعث می ­شود نوآوری ­هایی که قبلا به تدریج شکل می­ گرفتند در بحران بسیار تسریع شوند. در این صورت فقدان تنظیم­ گری چگونه مدیریت می ­شود (مثلا در ساخت بار اول و بومی ­سازی یا ورود تولیدکنندگان جدید کیت ­های آزمایشگاهی یا ماسک بدون اعمال استانداردهای سخت­گیرانه قبلی یا در حالت فقدان استاندارد و کنترل کیفیت لازم)؟

3- توزیع مثال­ ها بر روی سه گانه «سیاستگذار/ جامعه/ بخش خصوصی»  می تواند مفید باشد. همچنین انتخاب «سیاستگذاری و تنظیم ­گری» به عنوان نقطه تمرکز می ­تواند به مثال ­ها جهتی در راستای موضوع اصلی ویژه نامه «یعنی سیاستگذاری و تنظیم گری» بدهد و مقاله را تحلیلی­ تر کند. در این راستا استفاده از رصدگر آکسفورد-پاسخ کشورها به کرونا The Oxford COVID-19 Government Response Tracker (OxCGRT) پیشنهاد می ­شود.

4- تعریف­تان از پساکرونا را در صورت نیاز تدقیق نمایید.


  مقاله شماره 8

 عنوان:

بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بیماری همه گیر کووید 19 در ایران

 نویسنده:

امیرحسین دکتران، مهناز ربیعی

 چکیده:

پیامدهای انسانی بیماری همه گیر COVID-19 منجر به بیش از 000/800/4 مورد تایید شده و بیش از000/300 مرگ در سطح جهان شده است که طبق آمار رسمی تا لحظه نگارش این مقاله سهم ایران بیش از 118 هزار نفر مبتلا و بیش از 900/6 مرگ می باشد. اما آثار این پاندمی در حوزه های اقتصادی و اجتماعی به چه صورت می باشد. هراس از بحران ها و رکود قریب الوقوع اقتصادی و به تبع آن پیامدهای اجتماعی آن باعث شده که تمامی کشورهای درگیر اقدام به یک سری فعالیتها و تصمیمات سریع بزنند که البته اثربخشی آنها در تمامی زمینه های اجتماعی و اقتصادی هنوز اثبات نشده و دارای ابهامات بالایی می باشد، از جمله این اقدامات می توان به فاصله گذاری اجتماعی ،محدودیتهای مسافرتی ، کاهش ساعات کاری، دور کاری و نوبت کاری نمودن سازمانهای حاکمیتی و خصوصی، تعطیلی کلیه مراکز آموزشی اعم از مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش و همچنین فعالیتهای اجتماعی مانند مسابقات ورزشی و هنری اشاره نمود. البته این اقدامات اثرات اقتصادی و اجتماعی خود را به همراه داشته که از جمله آنها می توان به کاهش نیروی کار در کلیه بخشهای اقتصادی، از بین رفتن در آمد بسیاری از مشاغل و در نهایت نیاز به بعضی کالاها و محصولات تولیدی کاهش یافته است. در مقابل ، نیاز به تجهیزات پزشکی بطور قابل توجهی افزایش یافته و بخش غذایی نیز به دلیل وحشت از کمبود با خرید و انبار کردن فرآورده های غذایی همراه بوده که در این ارتباط تقاضای زیادی را شاهد بوده است. از این رو بسیار ضروری است تا به اثرات اقتصادی و اجتماعی COVID-19 بصورت ویژه پرداخته شود و ما در این مقاله به این اثرات در حوزه جغرافیای ایران پرداخته و آن را مورد کنکاش و بررسی قرار خواهیم داد .

 نوع مقاله:

خلاصه سیاستی

 تاریخ ارسال:

 1399-02-29

 وضعیت مقاله:

غیر قابل پذیرش

 نظرات داور:

ضمن تشکر از ارسال چکیده، متاسفانه عنوان بسیار کلی است و حرف علمی مشخصی قابل رهگیری نیست. در واقع جمله آخر «ما در این مقاله به این اثرات در حوزه جغرافیای ایران پرداخته و آن را مورد کنکاش و بررسی قرار خواهیم داد» همان چیزی است که عمده چکیده باید بدان اختصاص می یافت و آن را می شکافت.
مطالب روزنامه ای متعددی با این عنوان وجود دارند. نیاز است نویسندگان حرف علمی-تحلیلی مشخص، متقن و دقیقی مبتنی بر تجربه ایران ارائه دهند و صرف مرور سطحی آثار این بحران کفایت مقاله علمی-تحلیلی را ندارد. بر این اساس، مقاله غیرقابل پذیرش ارزیابی می شود.


مقاله شماره 9

 عنوان:

بررسی نقش حمایت‌های دولتی در شکل‌گیری راهبردهای شرکت‌های دانش‌بنیان در مواجهه با پیامدهای پاندمی کرونا

 نویسنده:

ابوالفضل نصری، ابوالفضل باقری، علیرضا بوشهری

 چکیده:

ویروس کرونا همچنان در جهان گسترش پیدا می‎کند و پیامدهایی جدی را برای اقتصاد کشورها و کسب‎وکارهای کوچک و بزرگ به وجود می‎آورد. در این شرایط، در کشورهایی مانند ایران که همزمان با تحریم نیز مواجه هستند، شرکت‎های دانش‌بنیان به عنوان شرکت‌هایی که با استفاده از دانش، محصولات/خدمات نوین را وارد بازار می‌کنند، اهمیتی حیاتی دارند. لذا هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل موثر و به طور خاص حمایت‎های دولتی بر شکل‎گیری راهبردهای شرکت‎های دانش‎بنیان در مواجهه با پیامدهای همه‎گیری کرونا است. این مقاله از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع تحقیق، کیفی محسوب می‎شود. در این مقاله با مرور ادبیات موجود، ابتدا پیامدهای شیوع ویروس کرونا را برای شرکت‎ها شناسایی و دسته‎بندی کردیم و سپس با استناد به مدل مایلز و اسنو، راهبردهای شرکت‎ها در پاسخ به این پیامدها را در چهار دسته تدافعی، فرصت‎جویانه، واکنشی و تحلیلگرانه طبقه‎بندی کردیم. سپس با مرور ادبیات بحران‎های اقتصادی پیشین، عوامل موثر بر چگونگی پاسخ‎دهی شرکت‎ها را شناسایی و طبقه‎بندی کردیم. پس از طراحی مدل مفهومی پژوهش، برای جمع‎آوری داده‎های متغیرها، مصاحبه‎هایی نیمه‎ساختاریافته را با مدیران 20 شرکت دانش‎بنیان کشور انجام دادیم. از آنجایی که روش مطالعه موردی و به طور خاص مطالعه موردی چندگانه ابزاری اثبات‎شده برای درک عمیق پدیده‎های خاص محسوب می‎شود، برای تحلیل کیفی داده‎های جمع‎آوری شده از روش مطالعه موردی چندگانه استفاده کردیم و برای اعتباربخشی به تحلیل خود از روش تثلیث منابع بهره گرفتیم که مصاحبه‎ با مدیران، مستندات معاونت علمی ریاست جمهوری و مستندات صندوق نوآوری و شکوفایی سه ضلع آن را تشکیل می‎دهند.

 نوع مقاله:

مقاله پژوهشی - تحلیلی

 تاریخ ارسال:

 1399-02-29

 وضعیت مقاله:

پذیرش نهایی مقاله

نظرات داور:

ضمن تشکر از پرداختن به موضوع مهم نقش شرکت های دانش بنیان در بحران کرونا و ارزیابی کیفی حمایت های دولتی از آنها، بدین وسیله از متن شیوا، سیر استدلالی شفاف، سوال مشخص، تشریح روش شناسی و تبیین مناسب نتایج و دلالت ها تشکر می شود.
به نظر می آید که مصاحبه ها انجام پذیرفته است. اگر چنین است، می توان انتظار خوش بینانه داشت که سطح تحلیل و دسته بندی راهبردها- در اثر مصاحبه های عمیق برگزار شده- تعمیق یابد و از دوگان تدافعی-فرصت طلبی فراتر رود. در واقع نتایج تبیین شده تا قبل از پرداختن به «تاثیر و عدم تاثیر حمایت‎های دولتی به ترتیب بر راهبردهای فرصت طلبانه و تدافعی» در چند خط آخر را می شد از قبل هم حدس زد و خیلی غیرمنتظره نیست. دلالت های سیاستی نتایج 3-4 خط آخر می تواند ارزش افزوده خوبی برای کشور به همراه داشته باشد، به خصوص در جاهایی که این دلالت ها عینا منطبق با شهود پیشینی ما نباشند.

نظرات داوران و شرکت کنندگان در کارگاه ویژه نامه کرونا مورخ 11 تیر 1399:

1-      مسئله اصلی، بررسی تاثیر حمایت­ های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شرکت­ های دانش بنیان بر راهبرد این شرکت ها در دوران کرونا است. از این رو اولین نکته اطمینان از تمرکز مقاله بر همین سوال اصلی است و سوالاتی همچون «عوامل موثر بر راهبرد شرکت های دانش بنیان» یا «گروه بندی راهبردها به چند گونه مختلف» هر چند به عنوان سوال فرعی مفید هستند اما باید با سوال اصلی و نقطه تمرکز مقاله خلط نشوند. 

2-      مسئله سوگیری انتخاب نمونه­ ها (selection bias) (برای مصاحبه های نیمه­ ساختار یافته) بایستی حل شود، مثلا از طریق مصاحبه­ های مکمل با شرکت­ های دانش ­بنیانی که حمایت دریافت نکرده اند و/یا آنهایی که دانش بنیان نیستند، و مقایسه نتایج با یکدیگر (بسته به نقطه تمرکز سوال اصلی مقاله).

3-      یک فرضیه جذاب می­ تواند این باشد که آیا حمایت­ ها (در مقایسه با جذابیت بازار در بحران) نقش جایگزین داشته­ اند و یا نقش مکمل؟

4-      دغدغه مهم دیگر این است که پاسخ به سوالات فوق چگونه با پاسخ به همین سوالات در حالت غیربحران تفاوت می ­کند؟ اگر این شفاف نباشد موضوعیت آن در قالب ویژه نامه کرونا زیر سوال می رود.


مقاله شماره 10

 عنوان:

بررسی تأثیر شیوع کرونا بر اقتصاد دیجیتال و فناوری های مالی (فین تک): فرصت یا تهدید؟

 نویسنده:

هادی عظیمی نژاد، احسان رحیمی، آرش معبودی

 چکیده:

بحران های جهانی که اغلب به دلیل بروز شرایط غیرمنتظره و غیر قابل پیش بینی ایجاد می شوند، با توجه به ابعاد و گستره اثرگذاری، تأثیرات کوتاه مدت و در برخی موارد تاثیرات همیشگی بر روابط، فرهنگ، اقتصاد، نحوه کار، زندگی، کسب درآمد و به طور کل بر تمامی ابعاد زندگی بشر خواهند داشت. در طی یک دوره تلاطم ناشی از بحران، برندگان، بخش هایی از زنجیره اقتصاد جامعه هستند که بتوانند منعکس کننده تحول سریع و سرنوشت ساز در محیط جدید باشند. مقاله حاضر ضمن بررسی تأثیرات شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی به ویژه در بخش اقتصاد دیجیتال، رویکردهای اتخاذ شده توسط دولت‌ها و تنظیم-گران در مواجهه با این تأثیرات را به صورت اجمالی مورد بررسی قرار داده و به طور خاص به بررسی نقش فناوری‌های نوین پولی و مالی در این دوران و فرصتی که اپیدمی کرونا در اختیار رشد صنعت فین تک قرار می‌دهد، خواهد پرداخت.

 نوع مقاله:

مقاله پژوهشی - تحلیلی

 تاریخ ارسال:

 1399-02-30

 وضعیت مقاله:

 غیر قابل پذیرش

 نظرات داور:

این مقاله به عنوان یک گزارش یا مطلب روزنامه ای، پیش درآمد مروری خوبی بر تاثیرات کرونا بر فناوری‌های مالی و اقتصاد دیجیتال است (همانطور که قبلا یکی از نویسندگان مقاله ارسالی را عینا در https://way2pay.ir/184139/ بصورت مطلب ژورنالیستی منتشر کرده است).
با این وجود، حرف علمی دقیق و مشخص، متقن و تحلیلی قابل مشاهده نیست و متاسفانه قابل پذیرش نمی باشد.
با آرزوی موفقیت برای نویسندگان محترم در توسعه تحلیلی مطلب فوق


مقاله شماره 11

 عنوان:

نقش رسانه‌ها در تقویت سرمایه اجتماعی در دوران پساکرونا

 نویسنده:

سعید رضائی، محمدرضا قائدی

 چکیده:

چند ماهی است که جهان تحت تاثیر کرونا قرار گرفته است و روز به روز گسترش و شیوع این ویروس در سطح جهان بیشتر می‌شود. اثرات این ویروس از جنبه‌های مختلف قابل مشاهده و بررسی است که از جمله آنها می‌توان به تاثیر کرونا بر فضای سیاسی، تحولات اقتصادی، روابط اجتماعی، برنامه‌های فرهنگی و . . . اشاره کرد. یکی از جنبه‌های تاثیرگذاری کرونا، سرمایه‌های اجتماعی است. تضعیف این سرمایه‌ها می‌تواند اثرات ناگواری را در جامعه در پی داشته باشد و لازم است که نسبت به تقویت سرمایه اجتماعی با ابزار و شیوه‌های مختلف اقدام کرد. سرمایه اجتماعی می‌تواند موجب تقویت همکاری و گسترش روابط حمایتی دو جانبه در اجتماعات و ملت‌ها شود و به عنوان ابزاری ارزشمند برای مبارزه با بسیاری از نارسایی‌های اجتماعی در جوامع مدرن محسوب می‌شود. توسعه و پیشرفت هر جامعه‌ای نیازمند وجود سرمایه‌های اجتماعی است که هم برای دولت‌ها و هم برای مردم اهمیت بالا دارد. رسانه‌‌ها ابزاری مناسب برای تاثیرگذاری بر روی افکار هستند؛ هر چند تفاوت‌هایی در دیدگاه نسبت به میزان اثرگذاری رسانه‌ها وجود دارد ولی همه نظریه پردازان حداقلی از اثرگذاری رسانه‌ها را قبول دارند. رسانه‌ها می‌توانند به تقویت سرمایه‌های اجتماعی کمک کنند و این پژوهش تلاش کرده تا با استفاده از روش تحلیلی راهکارهایی برای تقویت سرمایه‌های اجتماعی از مسیر رسانه‌ها را یافته و به تصمیم‌گیران و مجریان در حوزه فعالیت‌های رسانه‌ای کمک کند تا در دوران پساکرونا عملکردی قابل قبول برای تقویت سرمایه‌های اجتماعی باشند. رسانه‌ها با فرهنگ‌سازی و آموزش، ترویج حس نوع‌دوستی، مهربانی، کمک به هم‌نوع، مشارکت در برنامه‌های عمومی، گسترش فرهنگ پیشگیری و مسائلی از این دست می‌توانند نقش مهمی در تقویت سرمایه‌های اجتماعی داشته باشند.

 نوع مقاله:

مقاله پژوهشی - تحلیلی

 تاریخ ارسال:

 1399-02-30

 وضعیت مقاله:

غیر قابل پذیرش

 نظرات داور:

موضوع «نقش رسانه‌ها در تقویت سرمایه اجتماعی» در دوران بحران و پسابحران حائز اهمیت است. با این حال چکیده ارسالی عمدتا به اهمیت موضوع پرداخته است و حرف علمی-تحلیلی اصلی مبتنی بر بافتار ایران در آن مشخص نیست، جزئیات روش تحقیق مشخص نیست، و راهکارهای تجویزی هم ضمن برخوردار بودن از درجه ای از بداهت، در پیوند مشخص و مورد به مورد با روش تحقیق یا ادبیات موضوع یا مقدمه طرح شده نیستند. بنابراین چکیده ارسالی متاسفانه غیر قابل پذیرش تلقی می شود.
با آرزوی موفقیت برای پیشبرد پژوهش مد نظر


مقاله شماره 12

 عنوان:

در جستجوی بدیلی برای سیاست «قرنطینه کامل»؛ (نقش حکمرانی داده در مواجهه مؤثر با کووید-19)

 نویسنده:

عمادالدین پاینده، حسین میرزاپور، زهرا مجدی زاده

 چکیده:

پس از ثبت اولین گزارش‌ها از شیوع ویروس کرونا (کووید۱۹) به مرکزیت ووهان چین، این بیماری به سرعت در بیش از صد کشور به صورت بحرانی گسترش پیدا کرد. کشورهای متعددی در جهان به ویژه جنوب شرق آسیا از قبیل: تایوان، کره‌جنوبی، ژاپن و سنگاپور تکیه‌ی زیادی به دانش فنی خود و مشخصا علم داده و مدیریت بحران داده‌نگر زده‌اند. شرکت‌هایی همچون فیسبوک، گوگل، علی‌بابا، بایدو، هووآوی و دانشمندان داده و مهندسین کامپیوتر تلاش بسیار زیادی برای طراحی پروتوکل‌های هوشمند مقابله با این ویروس طی 100 روز گذشته نشان دادند. تحقیقات نشان می‌دهد تفاوت‌های جدی میان خروجی سیاست حکمرانی داده و سیاست قرنطینه کامل که- اصالت را به اقدامات محدودکننده و کنترل حداکثری فیزیکی می‌دهد- از حیث کارآمدی و میزان تأثیرگذاری در مدیریت وجود دارد که این یادداشت به دنبال بررسی و توصیف برخی از این تفاوت‌هاست. ازآنجایی که اتخاذ هرگونه استراتژی تعاملی(داده‌محور) در برابر بحران مستلزم مسئولیت اجتماعی و مشارکت قابل‌توجه شهروندان است می‌توان گفت موفقیت این قبیل سیاست‌ها بویژه در شرایط غیرعادی(وضعیت استثنایی) متضمن پیوند تنگاتنگی با مسائل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و خصوصا مناسبات سیاسی زمینه‌مند خواهد بود. یادداشت حاضر ضمن بررسی اسناد و اطلاعات موجود درباره کشورهایی که حکمرانی کلان‌داده را محور مدیریت بحران کووید-19 قرار داده‌اند، به تناظر و ارتباط اتخاذ این سیاست بر آمار و اطلاعات(ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا) به عنوان شاخص ارزیابی عملکرد در برابر بحران می‌پردازد. همچنین، تجربه اپلیکیشن ماسک و درگاه غربالگری آنلاین وزارت بهداشت از منظر نقاط ضعف و قوت در تحقق مدیریت داده‌محور بحران در کشور مورد آسیب‌شناسی قرار می‌گیر. ضریب نفوذ بیش از 90 درصدی اینترنت، نرخ عمومی 150 درصد استفاده از تلفن همراه و سرانه پایانه‌های کارتخوان فروشگاهی(POS)-که به ازای هر 8 ایرانی یک دستگاه است- نشان می‌دهد سریع‌ترین و دقیق‌ترین گزینه پیش‌روی مدیران بحران در کشور همواره بهره-گیری از ظرفیت فناوری‌های تحول‌آفرین است.

 نوع مقاله:

مقاله ترویجی

 تاریخ ارسال:

 1399-02-30

 وضعیت مقاله:

پذیرش نهایی مقاله

  نظرات داور:

 از ارسال چکیده شیوا و نظام مند در موضوع مهم حکمرانی داده محور تشکر می نماییم. ان شاء الله در کارگاه پیش رو منتظر تحلیل شما از تجارب دنیا، بخصوص آسیب شناسی دو تجربه ایران در این زمینه (اپلیکیشن ماسک و درگاه غربالگری آنلاین وزارت بهداشت ) و نیز راهکارهای سیاستی پیشنهادی مبتنی بر سه ظرفیت کشور (اینترنت، تلفن همراه و پایانه‌های کارتخوان فروشگاهی) خواهیم بود.

 نظرات داوران و شرکت کنندگان در کارگاه ویژه نامه کرونا مورخ 11 تیر 1399:

1- خط استدلال و رسیدن به حرف اصلی مقاله از مثال­ ها مشخص و شفاف باشد (همانند اینکه چرا فلان سیاست تایوان مندرج در جدول مربوطه را که نشان­ دهنده مداخله سیاستی مبتنی بر فناوری اطلاعات است بدیلی (بهتر) برای قرنطینه می ­دانیم.

2- تجارب مرتبط ایران دیده شود و پیوند آن با پیشنهادهای سیاستی و حرف اصلی مقاله (contribution) مشخص شود. مثلا اینکه چه موانعی را از تجارب ایران در بحران کرونا می­ توان مفهوم پردازی کرد که احتمالا تعمیم یافته­ ها از تایوان و کره جنوبی به ایران را مقیّد و محدود می­ نماید؟


مقاله شماره 13

 عنوان:

ارزیابی سیاستِ نهادهای بین المللی در قبالِ اپیدمیِ کرونا در ایران (با تاکید بر اقتصاد سیاسی نوگرامشی گرایی)

 نویسنده:

سعید چهرآزاد، مریم فخرآبادی، فاطمه بائی

 چکیده:

همه گیریِ جهانی کووید-19 موجبات آن را فراهم نمود تا از این طریق بتوان ابعادِ گونه‌گون این بحران جهان‌گستر را مورد واکاوی و ارزیابی قرار داد. یکی از مواردی که برای کشورمان- به دلیل برخورداری از موقعیت ژئواستراتژیک- بسیار مهم تلقی می شود، مقولۀ سیاستگذاریِ نهادهای بین المللی در مواجهه با ایران در زمانه و زمینۀ بحران های عالَم‌گیر است. اما نهادهایِ جهانی که عموما در قالب معاهدات و پیمان‌نامه های بین المللی برای مواجهه با بحران های جهانگیر- از جمله پاندمی کرونا- باید از سازوکارِ سیاستی واحدی استفاده کنند و منافعِ ملی همه دولت-ملت‌ها(Nation-State) را لحاظ نمایند، تحت تاثیر بلوک های قدرت و هژمون های جهانی رویکرد سیاست‌زده را جایگزین رهیافت سیاستگذارانۀ خود می کنند.
نویسندگان این مقاله ابتدا تلاش می کنند با تمسک یازیدن به گسست پارادایمیک پیرامون تحلیلِ بحران های جهانی و با استفاده از چهارچوب نوگرامشی‌گرایی علت این بحران ها را از نقد سرمایه داری متاخر و آسیب ها و چالش های منبعث از آن آغاز نمایند. سپس با تاکید بر نقش نهادهای بین المللی در سیاستگذاری جهانی به این سوال پاسخ دهند که نهادهای فوق چه نسبتی با سیستم سرمایه داری متاخر و نمایندگان آن دارند؟ پس از آن که خط و ربط نهادهای سیاستگذاری جهانی با سیستم سرمایه داری متاخر و بلوک های قدرت مرتبط با آن مشخص گردید، با روش فراترکیبِ ادبیاتِ نظریِ گرامشی، گرمشین ها و نوگرامشین ها در اقتصاد سیاسی بین الملل علت رفتارهای متناقض‌نمای این نهادها و بازیگرانِ غیردولتی-اما وابسته به هژمون نظام جهانی- در قبال ایرانِ درگیرِ اپیدمی کرونا موردِ ژرفاکاوی قرار خواهد گرفت.

 نوع مقاله:

مقاله پژوهشی - تحلیلی

 تاریخ ارسال:

 1399-02-30

 وضعیت مقاله:

ارسال مقاله به داور

  نظرات داور:

از چکیده ارسالی سپاسگذاریم.
انشاله منتظر تحلیل های نوآورانه و مبتنی بر شواهد شما از رفتارهای اقتصادی-سیاسی چهار نهاد منتخب در قبال ایران در دوران کرونا در کارگاه پیش رو و سپس مقاله متن کامل خواهیم بود.


 مقاله شماره 14

  عنوان:

 بررسی اثرات بیماری کرونا بر سایز بخش های مختلف اقتصاد ایران

  نویسنده:

 سید رضا میرنظامی

  چکیده:

 اساساً بروز بیماری‏ها، اپیدمی‏ها و پاندمی‏ها در اقتصاد با ماهیت شوک مورد ارزیابی قرار می‏گیرد زیرا مکانیسم ورود آن به تعاملات اقتصادی و روابط آن، برون‏زا می‏باشد. ازاین‌رو می‌بایست کانال‏ها و مجاری این پدیده به اقتصاد مشخص شود. ازاین‌رو می‌توان در نظر گرفت که تکنولوژی تولید در این مدت تحولی نخواهد داشت و می‌توان از جداول داده-ستانده سال‏های اخیر استفاده کرد. در بخش عرضه، با ایجاد محدودیت‏های رفت‌وآمد، تعطیلی برخی مراکز آموزشی و غیر آموزشی، کاهش ساعات فعالیت بنگاه‏ها، به‌طور طبیعی سازوکار تولید و عرضه اقتصادی با کاهش روبه‏رو می‏شود از سوی دیگر، تقاضای نهایی در اقتصاد که شامل تقاضای خانوارها، دولت، بخش غیرانتفاعی، تقاضای سرمایه‏گذاری و موجود انبار بنگاه‏ها است، تغییراتی خواهد داشت و در برخی فعالیت‏ها کاهشی –همچون خدمات هتل و رستوران- و در برخی دیگر افزایشی –همچون بخش سلامت- است که می‌بایست این تغییرات تقاضای نهایی مورد تدقیق و بررسی قرار گیرند. سومین کانال اثرگذاری کرونا بر اقتصاد، کاهش محسوس واردات کشور به سبب محدودیت در تعاملات بین ‏المللی کشور است. همچون واردات، صادرات نیز تحت تأثیر این بیماری کاهش خواهد یافت. در این مطالعه با در نظر گرفتن شوک‏های اقتصادی حاصل از پاندمی کووید-19 قصد داریم در چارچوب مدل‏سازی داده-ستانده و با در نظر گرفتن عدم تغییر تکنولوژی تولید در کشورهای درگیر بیماری، آثار آن را بر هریک از فعالیت‏های تولیدی و خدماتی اقتصادها سنجیده و طبق سناریوهای مختلف، کاهش GDP این کشورها را بر اثر این بیماری بسنجیم. باید توجه داشت که در قبال همه بخش‏های اقتصادی نباید سیاست یکسانی وضع کرد چراکه اثرپذیری بخش‏ها از این اپیدمی متفاوت است. در بر بخش‏ها ایجاد محدودیت‏ها می‏تواند از شدت اثرپذیری بکاهد اما در برخی بخش‏ها این اعمال محودیت، اثر کمی خواهد داشت. این مقاله تلاش می‌کند با قائل شدن این تمایز، دلالت های سیاستی برای بخش هایی که از شوک بیشتر متاثر شدند، ارائه کند.

  نوع مقاله:

 مقاله پژوهشی - تحلیلی

  تاریخ ارسال:

  1399-03-05

  وضعیت مقاله:

پذیرش نهایی مقاله

   نظرات داور:

 ضمن تشکر از پیشنهاد بررسی اثرات بیماری کرونا بر سایز بخش های مختلف اقتصاد ایران در قالب رویکرد مدلسازی اقتصادی داده-ستانده، انشاله منتظر ایده های شما از دلالت های سیاستگذاری نتایج احتمالی در طی کارگاه هم اندیشی که برگزار خواهد شد خواهیم بود.

 نظرات داوران و شرکت کنندگان در کارگاه ویژه نامه کرونا مورخ 11 تیر 1399:

1-انتقال شوک ­های وارد بر اقتصاد چین به ایران به صورت خطی، فرض قابل­ توجهی است که حداقل بهتر است تصریح شود و محدودیت ­های آن و شرایط تعمیم تشریح شود. دسترسی به داده­ ای غیر از چین ممکن است بتواند فرض خطی فوق را محک بزند.

2-در نظر گرفتن چالش ­های مالی و پولی که اندازه کل کیک اقتصاد را دستخوش تغییر می­ کنند در مدل داده-ستانده می ­تواند جالب توجه باشد. البته اگر حجم کار بخاطر این تغییر بخواهد بیش از حد افزایش یابد می­ توان به تحلیل کیفی و مختصر این آثار اکتفا کرد.

3-دلالت های سیاستی تبیین شود – مثلا با تشریح اقدام اتحادیه اروپا در تخصیص عادلانه ­تر منابع به صنایع مختلف برحسب میزان شوک به بخش ­های مختلف. مقایسه تخصیص گزینشی منابع مالی اتحادیه اروپا با تخصیص یکنواخت و مسطح ایران – و به تبع آن مقایسه اتلاف منابع- می ­تواند جالب و آموزنده باشد.