بارگزاری تمامی شماره های فصلنامه در کانال تلگرامی

بارگزاری تمامی شماره های فصلنامه در کانال تلگرامی

در مرداد ماه 1396 کانال تلگرامی فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری راه اندازه شد و تمامی کاربران می توانند از این طریق به چکیده و اصل مقالات دسترسی داشته باشند.