ارائه الگویی جهت توسعه اکوسیستم نوآوری در حوزه کاربرد پرتوها و ارائه دلالتهای سیاستی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکتری مدیریت فناوری، پژوهشکده علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران

2 استادیار سیاستگذاری علم و فناوری، گروه سیاست فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

3 استاد مهندسی شیمی، پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارائه الگویی جهت توسعه اکوسیستم نوآوری در حوزه کاربرد پرتوها می باشد و بر این اساس سوالات تحقیق در راستای احصاء چالشهای توسعه اکوسیستم نوآوری و ارائه توصیه های سیاستی به تصمیم گیرندگان و سیاستگذاران این بخش مطرح می گردند. جامعه پژوهش صنعت هسته ای کشور و جامعه آماری آن خبرگان علمی و تجربی، نمایندگان بخشهای مختلف علمی، فعالان بخش خصوصی و دولتی و نهادهای حمایتی مالی و غیرمالی حاکمیتی فعال در این صنعت می باشند. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها با توجه به ماهیت پژوهش، کیفی، توصیفی و از نوع پیمایشی بوده است.این پژوهش یک مطالعه موردی است و در آن ضمن مطالعات کتابخانه ای، از نشست های تخصصی با 27 نفر از خبرگان این صنعت در راستای هدف تحقیق استفاده شده و از رویکرد نظام مند نظریه داده بنیاد جهت دستیابی به هدف تحقیق استفاده می نماید. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد عناصر کلیدی توسعه اکوسیستم نوآوری در حوزه کاربرد پرتوها شامل حضور اثرگذار بر بازیگران متولی کاربرد، بازآرایی ساختار درونی سازمان انرژی اتمی، بازسازی برند سازمان و تدوین نفشه راه توسعه اکوسیستم نوآوری با محوریت سازمان انرژی اتمی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

model for the development of innovation ecosystem in the field of application of radiation and provide policy implications

نویسندگان [English]

  • Alireza Mosayebi 1
  • Nasser Bagheri Moghadam 2
  • Meysam torab Mostaedi 3
1 Post Doc of Technology management, Atomic Energy Organization of Iran
2 Science and Technology Research group, National Research Institute for Science Policy, Tehran, Iran.
3 Atomic Energy Organization of Iran
چکیده [English]

In the present study, a systemic approach while examining the innovation ecosystem in the field of radiation application and using the data theory method, while analyzing the challenges of developing an innovation ecosystem in the field of radiation application, solutions appropriate to key challenges and appropriate policy recommendations and implications for Country is provided. Findings from the research show that the key elements of innovation ecosystem development in the field of application of radiation in the country include the presence of influential actors in charge of the application, rearrangement of the internal structure of the Atomic Energy Organization, brand reconstruction and development of innovation ecosystem-centered roadmap It is nuclear and this is the basis for the conceptual model of developing the domestic share in the country's oil and gas industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation ecosystem
  • application of rays
  • nuclear technology

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401
  • تاریخ دریافت: 23 اسفند 1400
  • تاریخ بازنگری: 03 شهریور 1401
  • تاریخ پذیرش: 05 شهریور 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 05 شهریور 1401