شناسایی چالش‌های نوآوری باز در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بر اساس مراحل پروژه‌های نوآوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 دکتری مدیریت استراتژیک، استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

امروزه شرکت‌های کوچک‌و متوسط به ‌عنوان یکی از حوزه‌هایی که توانایی بالایی در توسعه ملی و منطقه‌ای دارد شناخته می‌شوند و به بهبود فناوری محلی و توسعه کارآفرینان بومی کمک می‌کنند. نوآوری باز به‌طور گسترده‌ای به ‌عنوان موضوعی کلیدی در عرصه کسب‌وکار و محیط دانشگاهی تبدیل ‌شده است. ضرورت به ‌کارگیری نوآوری باز برای افزایش توان رقابتی شرکت‌ها در بازارهای داخلی و خارجی احساس می‌شود. شرکت‌های کوچک و متوسط نیز به‌ عنوان یکی از بخش‌های مذکور، بایستی توانایی پاسخ نسبت به این تغییرات روز افزون را در خود ایجاد کنند. هدف این پژوهش شناسایی چالش‌های نوآوری باز در شرکت‌های کوچک و متوسط می‌باشد. این پژوهش از نظر نوع به‌صورت کیفی(مطالعه موردی چندگانه)، ازنظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی به ‌صورت توصیفی- تحلیلی می‌باشد. از این رو، با 21 نفر از نیروی انسانی 7 شرکت کوچک و متوسط مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته‌ای انجام ‌شده است. نتایج نشان داد که عدم برنامه‌ریزی در مورد شرکای پروژه، راهبرد نوآوری نامناسب، شرکای ناشناخته، ناسازگاری اهداف، نبود اعتماد اجتماعی، فشار زمانی، نبود منابع مالی، سیستم‌های اطلاعاتی و کنترلی نامناسب، تعریف مجدد اهداف، نادیده‌گیری تلاش شرکا، بروکراسی و بارهای اداری، نبود سیاست‌های نامناسب در راستای پذیرش نوآوری پیشرفته و عدم موفقیت در دستیابی به اهداف مدنظر، به‌ عنوان چالش‌های کلیدی شرکت‌های کوچک و متوسط در پذیرش نوآوری باز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify open innovation challenges in small and medium-sized businesses based on the stages of innovation projects

نویسندگان [English]

 • Milad Bakhsham 1
 • hossein karimi 2
 • Mahdi Hosseinpour 3
1 Master of Entrepreneurship, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 Master of Information Technology Management, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
3 PhD in Strategic Management, Assistant Professor, Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Today, small and medium enterprises are recognized as one of the areas that have a high potential for national and regional development and Help improve local technology and develop local entrepreneurs. Open innovation has become widely regarded as a key issue in business and academia. There is a need to use open innovation to increase the competitiveness of companies indoestic and foreign markets. Traditional small and medium sized enterprises, as one of these sector, must also be able to respond to these increasing changes . The purpose of this study is to identify the challenges of open innovation in traditional small and medium-sized businesses. This research is qualitative in terms of type (multiple case study), fundamental in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of methodology. Therefore, semi-structured interviews have been conducted with 21 members of the staff of 7 traditional small and medium companies that have a history of participating in pre-competition partnerships with industry and academia. The results showed that lack of planning for project partners, inappropriate innovation strategy, unknown partners, inconsistency of goals, lack of social trust, time pressure, lack of financial resources, Inadequate information and control systems, redefining goals, ignoring partners' efforts, bureaucracy and administrative work, lack of inappropriate policies in order to accept advanced innovation and failure to achieve the desired goals were identified as key challenges of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • National Development
 • SMEs
 • open innovation
 • challenges

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400
 • تاریخ دریافت: 19 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 25 تیر 1400
 • تاریخ پذیرش: 12 مرداد 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 19 مرداد 1400