بازآفرینی فناورانه صنعت پالایش نفت ایران، ارائه راهکارهای فناورانه برای رقابت‌پذیری

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسنده

گروه توسعه کسب و کار، دپارتمان مدیریت فناوری، پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

پالایشگاه‌های نفت ایران به شدت از نظر رقابت‌پذیری در تنگنا قرار دارند و گزینه اصلی برای آنها بازآفرینی فناورانه است و در این راستا اولین گام تعیین نیازمندی‌های فناورانه است. محور اصلاحات صنعت پالایش در گذشته افزایش تولید بنزین بوده در حالیکه تولید بنزین کشور به زودی به دو برابر مصرف خواهد رسید. در این مقاله با درنظرگرفتن تحولات فناورانه در سطح صنعت انرژی، راهکارهایی برای بازآفرینی صنعت پالایش ایران پیشنهاد گردیده است.
براین اساس دو محور اصلی بازآفرینی صنعت پالایش نفت ایران شامل «کاهش ته‌ماند تولیدی پالایشگاه‌ها و تبدیل آنها به محصولات میان تقطیر» و «کاهش سطح گوگرد ته‌ماند تولیدی پالایشگاه‌ها» می‌باشند. در نتیجه فناوری‌های هزینه اثربخش ارتقاء ته‌ماند (هیدروکراکینگ بستردوغابی) به همراه ککینگ تاخیری گزینه اصلی برای بازآفرینی صنعت پالایش خواهند بود. با توجه به عدم در دسترس بودن فناوری‌های هیدروکراکینگ بستردوغابی، می‌توان این راهکار را با ترکیب دو فناوری ککینگ تاخیری و فناوری هیدروکراکینگ بستر ثابت (ISOMAX) موجود در پالایشگاه‌های نفت ایران اجرا نمود. بنابراین استفاده همزمان از دو فناوری ککینگ تاخیری و هیدروکراکینگ بستر ثابت (ISOMAX) به عنوان ترکیب مناسب و قابل اجرا برای ارتقاء ته‌ماند مطرح می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran's oil refining industry technological renewal, proposing technological solutions for competitiveness

نویسنده [English]

  • Reza Bandarian
Commercialization and Business Development Department, Technology Management Division, Research Institute or Petroleum Industr
چکیده [English]

Iran's oil refineries are in the throes of competitiveness, and their main option is technological renewal, and in this regard, the first step in determining technological requirements. The focus of refining industry reforms has been to increase gasoline production in the past, while the country's gasoline production will be soon double the consumption. This paper proposes solutions for the renewal of Iran's oil refining industry, considering technological transformation at the energy industry.
Accordingly, the two main axes of renewal of the Iranian oil refining industry include "reduction of refinery residues and their conversion into distillation products" and "reduction sulfur level of refinery residue."
As a result, cost-effective upgrading technologies (slurry-bed hydrocracking) with delayed coking will be the main option for the refining industry. Due to the unavailability of slurry-bed hydrocracking technologies, this solution can be implemented by combining both delayed coking and fixed bed hydrocracking (ISOMAX) technologies at the Iranian Oil Refineries. Therefore, the simultaneous use of delayed coking and fixed bed hydrocracking (ISOMAX) technologies is considered as a suitable and applicable combination for residue upgrading.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil refining industry renewal
  • technological competitiveness
  • technological solution